Kampania społeczna „Stop przemocy #przyjaźnie dla autyzmu”, 2-30 kwietnia 2023 r.

Anna Duniewicz
  • Trzynastoletnia Maja w spektrum autyzmu po raz drugi w tym roku trafia do szpitala psychiatrycznego. Przeżyła załamanie. Szkoła twierdzi, że jej autyzm to wymysł poradni i lekarzy, a dziewczyna – „histeryzująca, dziwaczna” – powinna wreszcie zabrać się do pracy. Rodzice słyszą od dyrekcji, żeby „potrząsnęli trochę córką, bo zginie w tym świecie!”
  • Ośmioletni T. z diagnozą zespołu Aspergera jest poddawany „wzmocnieniom” w szpitalu psychiatrycznym. Mamie odmawia się kontaktów z dzieckiem częstszych niż dwa razy w miesiącu, jeśli chłopiec „nie odrobi zaległych wzmocnień”, czyli wielokrotnie nie przepisze i nie zapamięta pięciu linijek tekstu. W ramach kary za „złe zachowanie” nie może też pomachać mamie przez okno. Jeżeli znów będzie protestował, trafi do izolatki.
  • Babcia opiekująca się wnuczkiem w spektrum autyzmu bezskutecznie upomina się o realizację w szkole zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Chłopiec funkcjonuje coraz gorzej, doświadcza przemocy rówieśniczej. Przeżywa załamanie psychiczne. Wycofuje się, nie chce chodzić do szkoły. Ciągłe prośby babci o dostosowania i realizację zaleceń z OKS irytują dyrekcję, która licznymi pismami grozi, że wnuk będzie usunięty ze szkoły, a „niewydolna wychowawcza” rodzina podana do sądu.
  • Marzena z autyzmem wymagająca stałego wsparcia i jej mama przez kilka miesięcy były pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego, bo szesnastolatce odebrano punkt 7., dotąd zawsze przyznawany. Sąd uznał odwołanie mamy za zasadne, w momencie, gdy rodzina niemal straciła środki do życia.
  • Dziewięcioletni Karol w spektrum autyzmu nie zareagował na kilkukrotnie powtórzone polecenie nauczyciela. Gwałtownie przytrzymany za ramię, próbował się wyrwać i został przez nauczyciela obezwładniony. Skutkiem siłowego unieruchomienia były poważne obrażenia twarzy i trauma dziecka. Karol boi się chodzić do szkoły. Sprawa trafiła do prokuratury.

 

To tylko niektóre z wielu przypadków i wielu form przemocy, jakiej doświadczają w Polsce osoby w spektrum autyzmu i ich bliscy. Imiona i wiek osób zostały zmienione, ale przytoczone historie wydarzyły się naprawdę.

Osoby w spektrum autyzmu znacznie częściej niż osoby neurotypowe są narażone na przemoc – w szkole, w ośrodkach wsparcia, w relacjach rówieśniczych, a nawet w rodzinnym domu. Przemocy i wykluczenia doświadczają też bliscy osób w spektrum, często pozostawieni samym sobie, niewidoczni dla systemu wsparcia.

W kwietniowej kampanii społecznej „Stop przemocy! #przyjaźnie dla autyzmu” opowiemy ich historie. Oddamy głos samorzecznikom i samorzeczniczkom w spektrum autyzmu, ale też osobom, które na co dzień ich wspierają.

Kampania społeczna „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Przez cały kwiecień – miesiąc wiedzy o autyzmie – będą ją prowadzić młodzi ludzie w spektrum autyzmu wraz z koalicją organizacji zaangażowanych w ochronę praw człowieka i działających na rzecz osób w spektrum autyzmu.

– Od kilku już lat w kwietniu przypominamy, że my, osoby w spektrum autyzmu, napotykamy na bariery w dostępie do życia, których nie widać na pierwszy rzut oka. – mówi siedemnastoletni samorzecznik w spektrum autyzmu, Jan Gawroński, jeden z pomysłodawców kampanii. – W tym roku wołajcie z nami: „Stop przemocy!” Bo świat przyjazny dla autyzmu to świat lepszy dla wszystkich.

Organizatorzy kampanii:

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” (OFOP),  Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Fundacja Autism Team, Kluby Świadomej Młodzieży i Kluby Świadomych Rodziców przy Fundacji Autism Team, Społeczne Pogotowie Interwencyjne, Fundacja ALEKlasa, Fundacja Artonomia, Fundacja Pro Aperte, Klub Świadomej Młodzieży Kutno przy Fundacji Pro Aperte, Fundacja Pomerdało mi się, grupy Idź pobiegaj i Nastoletni Azyl, Ośrodek Terapii Neurozwojowej Poczuj Sam, Autistic Snaphots/ Photography&Asperger Marek Stankiewicz, Autyzm i życie z Zespołem Apergera Krzysztof Tokarski, Nieszablonowa Pedagożka Marta Szymczyk, Fundacja FIONA, Stowarzyszenie Mudita oraz Artegracja. Kampanię wspierają też Pełnomocniczka RPO ds. wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz Pełnomocniczki Prezydent Miasta Łodzi ds. dzieci i młodzieży oraz ds. równego traktowania.

 

#stopprzemocy

#przyjaźniedlaautyzmu

#naszeprawa #NaszRzecznik