Komunikacja strategiczna – warsztat w ramach programu CECEP

Anna Duniewicz

Na zaproszenie National Democratic Institute oraz Instytutu Spraw Publicznych 19-21 czerwca delegacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w drugim warsztacie dla pięciu polskich koalicji zakwalifikowanych do programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej (CECEP). Tematem warsztatu, który odbył się we Wrocławiu, była komunikacja strategiczna.

Pod kierunkiem trenerki Jowity Kącik – politolożki, ekspertki z zakresu strategii komunikacji – uczyliśmy się tworzenia skutecznego komunikatu i taktyk dotarcia do naszych grup odbiorczych. Określaliśmy zasady tworzenia przekazów społecznych i politycznych zgodnych z misją i celami organizacji oraz mapowania grup, do których chcemy dotrzeć z naszym komunikatem. Rozmawialiśmy o tym, jak przekazywać skomplikowane informacje w prosty, przystępny sposób i jak budować narrację, która przyciąga i angażuje.

Podczas warsztatów zostały też przedstawione wstępne wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na szerokiej próbie przez Instytut Spraw Publicznych, które obejmowały odpowiedzi na pytania zaproponowane przez poszczególne zespoły Inicjatywy. W lipcu otrzymamy szczegółowe opracowanie badań, ale już dziś wiemy, że ich wyniki będą bardzo pomocne w naszych działaniach rzeczniczych.

Skorzystaliśmy również z niezwykle cennych indywidualnych konsultacji dla koalicji wspieranych przez NDI.

Dziękujemy Przedstawiciel(k)om National Democratic Institute oraz Instytutu Spraw Publicznych za kolejne ważne, doskonale zorganizowane i świetnie poprowadzone warsztaty.