Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa dla Alicji Szatkowskiej

Ewa Krzywaźnia

„Dzisiaj świat jest pełen zła, ale dzięki takim osobom jak Pani jest lepszy”

 – prof. Marcin Wiącek o Laureatce – Pani Alicji Szatkowskiej

 

W czwartek 16 listopada we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa. Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, działającego aktywnie m. in. na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczną laureatką została Pani Alicja Szatkowska – Prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Mowę pochwalną wygłosił Przemysław Walniczek z milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, o laureatce mówił m. in. tymi słowami:

Jest współautorką kilku korekt w polskim prawodawstwie dotyczących edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i finansowania tego zadania w 100% z budżetu państwa. Jest także współautorką zmiany w Ustawie o systemie oświaty, obligującej samorządy do przekazywania (za uczniem z każdą niepełnosprawnością) środków w postaci subwencji oświatowej placówkom niepublicznym. Ponadto jest współtwórczynią pilotażowego programu rządowego Wczesnej Interwencji, którą MSPDiON prowadzi od 1997 r., a także programu rządowego Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, dzięki któremu od 2008 r. osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności są zatrudniane na otwartym rynku pracy. Kolejny etap zmian, których jest współautorką, to Program Opieki Wytchnieniowej który w naszej organizacji został wdrożony w 2016 r.

 

fot. Grzegorz Krzyżewski/BRPO

 

Nagrodę wręczył prof. Marcin Wiącek.

Gratulujemy!

 

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” dzięki zaproszeniu ze strony BRPO uczestniczyła w uroczystości.

Więcej o wydarzeniu w tegorocznej odsłonie oraz o osobie Laureatki – Pani Alicji Szatkowskiej – można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/alicja-szatkowska-laureatka-nagrody-rpo-macieja-lisaM

Źródła informacji: Krzysztof Michałowski/materiały prasowe BRPO.