Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica dla społeczności samorządowej Michałowa

Anna Duniewicz

Tegoroczną Nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica za obronę podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości, zostanie uhonorowana społeczność samorządowa Michałowa w województwie podlaskim – obrońcy praw człowieka na polsko-białoruskiej granicy.

„Działania władz samorządowych Michałowa wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej to symbol wrażliwości na ludzkie nieszczęście oraz wyraz solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, zagubionym. To działania głęboko ludzkie, broniące praw człowieka, wymagające odwagi i wznoszące się ponad podziały w naszym życiu publicznym.” – czytamy na stronie Biura RPO.

Nagrodę im. Pawła Włodkowica przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci.

Uroczyste wręczenie Nagrody od będzie się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, o godz. 18.00. Uroczystość będzie transmitowana on-line: https://youtu.be/up0QYF6yKyo

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnego oglądania!