Nastroje społeczne, aktywność publiczna i stosunek Polek i Polaków do demokracji – wyniki badania ilościowego ISP

Anna Duniewicz, na podstawie informacji ze strony ISP

Na stronie Instytutu Spraw Publicznych są już dostępne wyniki badania ilościowego ISP, zrealizowanego w czerwcu 2023 roku na próbie 4088 Polek i Polaków – reprezentatywnej dla populacji w wieku od 17. roku życia i uwzględniającej rozkład ze względu na płeć, wiek, miejsce oraz województwo zamieszkania osób badanych.

Autorki i autorzy raportu przyglądają się kilku ogólnym zagadnieniom składającym się na ocenę sytuacji w kraju: aktywności publicznej, stosunkowi do demokracji i zaufaniu do instytucji publicznych. „Podjęcie tych tematów ma posłużyć do realizacji dwóch celów: po pierwsze, zależy nam na wpisaniu się w ten sposób w dyskusje o jakości demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, po drugie zaś wyniki zostały wykorzystane przed wyborami z października 2023 roku do pracy z kilkoma koalicjami obywatelskimi nad przygotowaniem lub dopracowaniem ich działań rzeczniczych i komunikacyjnych.” – piszą eksperci i ekspertki Instytutu Spraw Publicznych.

Cieszymy się, że wśród zadanych respondent(k)om pytań znalazły się zagadnienia zaproponowane przez zespoły Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/nastroje-spoleczne-aktywnosc-publiczna-i-stosunek-do-demokracji-zdaniem-polek-i-polakow?fbclid=IwAR1eXzWV-StelxpS4D2RVjdoPy6e3aBC3aXUjm8UmtxS3pOx8x_h3Y9majw