O „całe życie” osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego

Anna Duniewicz

Według obowiązującego prawa, aby zawrzeć związek małżeński, osoby z diagnozą choroby psychicznej zmuszane są do uzyskiwania zgody sądu. Naszym zdaniem sama diagnoza nie może wykluczać osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym, ograniczać ich praw obywatelskich i łamać podstawowe prawa człowieka. Zasadne jest zatem uchylenie krzywdzących przepisów.

Na spotkaniu zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 6 stycznia uzupełnialiśmy ten i inne postulaty, które chcemy udostępnić instytucjom, mediom i wszystkim osobom zainteresowanym tematem wczesną wiosną.

Chcemy całego życia dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego!

#naszeprawa #NaszRzecznik