Odeszła Ludwika Wujec. Cześć Jej pamięci!

Anna Duniewicz

Wczoraj, w Dzień Matki, odeszła Ludwika Wujec – Społeczniczka, której wielkiemu sercu i zaangażowaniu wszyscy bardzo wiele zawdzięczamy. Składamy wyrazy najszczerszego współczucia Jej Rodzinie i Przyjaciołom.

Pani Ludwiko, dziękujemy za wszystko! Będziemy o Pani pamiętać.