Ostatnie interwencje RPO w sprawach osób z niepełnosprawnościami

Anna Duniewicz
  • Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na długość rozpatrywania przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Od tej decyzji zależy prawo dorosłych osób z niepełnosprawnościami do uzyskania świadczenia wspierającego. Kilku- lub kilkunastomiesięczne postępowanie opóźnia a czasem wręcz uniemożliwia uzyskanie należnego finansowego wsparcia. Wnioskodawczyni z niepełnosprawnością, która złożyła wniosek 9 stycznia 2024 r., nie dożyła wyznaczonego na 30 sierpnia terminu. Zmarła w kwietniu, nie doczekawszy pomocy finansowej.

 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasza Krasonia o przedstawienie informacji o działaniach na rzecz usprawnienia postępowania orzeczniczego i skrócenia okresu oczekiwania na wydanie orzeczenia o poziomie potrzeby wsparcia.

  • W trakcie ćwiczeń z ewakuacji przeprowadzanych na dworcu kolejowym w dużym polskim mieście okazało się, że brak procedur ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Zastępca RPO Valeri Vachev pisze m.in. do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Więcej o tej interwencji na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dworzec-cwiczenia-ozn-ewakuacja-psp

Dworzec w Poznaniu, fot. Tomasz Warszewski/Adobe Stock