Pętla indukcyjna w Biurze RPO dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Joanna Villamar Villarreal, Anna Duniewicz

Pokoje przyjęć interesantów w Biurze RPO są już wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną. To urządzenie, które zapewni komfort rozmowy osobom z niepełnosprawnościami słuchu (zarówno używającym aparatów lub implantów, jak i słabosłyszącym, bez takich urządzeń).

Możliwość korzystania z pętli podczas przyjęć interesantów to także znaczące wsparcie w procesie komunikacji z osobami słabosłyszącymi dla pracowników Biura RPO. Przenośna pętla może być wykorzystywana nie tylko w warszawskiej w siedzibie RPO, ale również w innych punktach i miejscach przyjęć.

Część pracowników została już przeszkolona zarówno z obsługi pętli, jak i w zakresie szeroko pojętej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami słuchu. Szkolenie prowadził Grzegorz Kozłowski z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, członek Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, ze swoim bratem Bogdanem Kozłowskim. Docelowo szkolenie to przejdą także pozostali pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów.

Jak mówi Naczelniczka Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze RPO, Joanna Villamar Villarreal,  „Zależy nam aby osoby z niepełnosprawnościami słuchu również znalazły u nas miejsce, gdzie będą mogły w komfortowy sposób przedstawić swoją sprawę, porozmawiać z pracownikiem Biura RPO i uzyskać potrzebną pomoc.”

Z dumą i radością tę informację udostępniamy.

Na zdjęciach wyposażony w pętlę indukcyjną pokój Wydziału Przyjęć Interesantów BRPO