Spotkanie ws Koalicji Infolinii.1 marca

Pierwsze spotkanie ws. projektu Koalicja Infolinii Biura RPO

Anna Duniewicz

1 marca odbyło się pierwsze zdalne spotkanie w sprawie projektu Koalicji Infolinii Biura RPO, realizowanego we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”. Z ramienia Biura RPO projekt koordynuje p. Joanna Troszczyńska-Reyman.

Projekt Koalicja Infolinii zakłada aktualizację i rozszerzenie informatora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierającego informacje na temat instytucji i organizacji pozarządowych, które udzielają obywatelkom i obywatelom wsparcia w różnych aspektach życia. Ważne jest, by w informatorze znalazły się aktualne i nowe telefony pomocowe, i by był on jak najbardziej dostępny i różnorodny.

Projekt Koalicja Infolinii zakłada też szkolenia i wymianę doświadczeń. Pierwsze proponowane szkolenie ma dotyczyć obszaru zdrowia. Organizacje z Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i OFOP mogą deklarować chęć poprowadzenia szkolenia w dziedzinach, w których się specjalizują.

Na spotkaniu 1 marca rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie informacje powinien zawierać poradnik, jak powinien porządkować treści, w jakiej formie powinien być opublikowany, by mógł dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców; jakie elementy graficzne ma zawierać, z jaką częstotliwością należy go uaktualniać i jak zapewnić jego maksymalną dostępność.

Osoby zaangażowane w dane obszary działań (np. zdrowie, prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa osób LGBTQ+ itp.) zostały poproszone są o pomoc w zebraniu informacji o liniach/punktach wsparcia w swojej dziedzinie. Organizacje prowadzące infolinie/ porady mailowe/ punkty wsparcia mogą zgłaszać swoje działania. Do 17 marca uczestniczki/cy spotkania mogą przesyłać propozycje infolinii/ organizacji (nazwa, nr telefonu lub strona www, obszar działań), które ich zdaniem powinny znaleźć się w informatorze.

Organizacje z inicjatywy „Nasz Rzecznik”, które chciałyby w ramach Koalicji Infolinii poprowadzić warsztaty/ szkolenie online, zostały poproszone o przesłanie informacji dot. proponowanego tematu szkolenia wraz z krótkim opisem, szacunkowego czasu na jego przeprowadzenie i preferowanej formy: online czy stacjonarnie.

Kolejne spotkanie w sprawie Koalicji Infolinii odbędzie się 22 marca (wtorek) w godz. 17:00-18:30.