Podpisaliśmy apel RPO w sprawie dostępności wyborów

Krzysztof Michałowski, BRPO; Anna Duniewicz

6 czerwca 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której RPO Marcin Wiącek i przedstawiciele organizacji społecznych złożyli podpisy pod apelem w sprawie dostępności wyborów. Inicjatywę „Nasz Rzecznik” reprezentował Edward Bolak (Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja Wspólnota Nadziei, Porozumienie Autyzm-Polska).

– To jest jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dokument, jaki podpisuję od czasu gdy objąłem urząd Rzecznika. To jest wołanie o ochronę poszanowania godności człowieka i serdecznie zachęcam do wsparcie tej inicjatywy – powiedział Marcin Wiącek składając swój podpis pod apelem.

Apel, który można podpisać na platformie Avaaz jest rezultatem debaty „Wybory dostępne dla wszystkich?” 29 marca w Biurze RPO. Wzięli w niej udział eksperci i przedstawiciele osób z niepełnosprawnością oraz ich rzecznicy działających w organizacjach pozarządowych.

Treść apelu odczytały wspólnie przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska Zarządu Głównego PSONI oraz self-adwokatka Katarzyna Łozińska.

Obok Rzecznika Praw Obywatelskich podpis pod apelem złożyli: Monika Zima-Parjaszewska, Bartosz Marganiec, Robert Więckowski, Edward Bolak jako przedstawiciel Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon Krzysztof Dobies, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) Michał Kiśluk, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami Krzysztof Kurowski, Prezes Zarządu w Fundacji Integracja Ewa Pawłowska i Monika Szczygielska, specjalistka ds. dostępności, Uniwersytet Warszawski.

RPO zwrócił uwagę, że apel jest również o to, aby nie tylko czytać przepisy, ale dostrzegać potrzeby osób z niepełnosprawnością, których głos nie jest wystarczająco słyszalny. Zaznaczył, że Biuro RPO stara się być głosem osób z niepełnosprawnościami i zadeklarował, że będzie robił wszystko, aby ten głos i ich postulaty były słyszalne jak najgłośniej. – To jak traktujemy ludzi z niepełnosprawnościami jest wyznacznikiem tego jak realizujemy obowiązek ochrony godności człowieka – podkreślił.

Rzecznik podkreślił również potrzebę wdrożenia prawa o asystencji osobistej, a także potrzebę usunięcia z art. 62 ust. 2 Konstytucji, który mówi o ograniczeniach praw wyborczych, stwierdzenia, zgodnie z którym osoba ubezwłasnowolniona nie ma prawa wyborczego.

Apel o zapewnienie dostępności wyborów został skierowany do instytucji mających wpływ na dostępność wyborów, komitetów wyborczych, mediów, organizacji społecznych oraz obywatelek i obywateli. Sygnatariusze/ki zwracają się też do osób z niepełnosprawnościami wskazując, że dostępne wybory, to wspólna sprawa, a ich głos i zaangażowanie jest niezwykle ważne.

Sygnatariusze/ki apelują m.in. o zapewnienie materiałów wyborczych, które będą dostępne dla wszystkich oraz o organizowanie spotkań wyborczych w miejscach dostępnych. Na listach wyborczych powinny być uwzględnione również osoby z niepełnosprawnościami. Wskazują na konieczność zapewnienia dostępności debat wyborczych i materiałów informacyjnych w mediach oraz prowadzenia akcji informacyjnych. Zwracają uwagę na obowiązki administracji wyborczej oraz władz lokalnych związane z zapewnieniem dostępnych lokalu wyborczych.

– Wybory są świętem demokracji. Osoby z niepełnosprawnościami chcą i mają prawo w nich uczestniczyć na równi z innymi – podkreślają i zapraszają do dołączenia do koalicji na rzecz dostępnych wyborów oraz podpisania apelu.

 

Ważne linki:

 

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-konferencja-prasowa-podpisanie-apelu-dostepne-wybory

Autor: Krzysztof Michałowski

Fot. Grzegorz Krzyżewski/BRPO