Ponad 30 audycji na ważne dla nas tematy z udziałem polityczek/ów – współpraca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z TT Radiem Rebeliant

Ewa Krzywaźnia, Anna Gryta

W ramach projektu „Nasze prawa, nasze rzecznictwo” programu CECEP (Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej) wzmacniałyśmy/liśmy również nasze działania rzecznicze w twitterowym Radiu REBELIANT pod kierunkiem Anny Gryty, koordynatorki Zespołu Spraw Lokalnych.

Od 1 września do 30 listopada br. w Radiu Rebeliant przeprowadzane były wywiady z polityczkami, politykami oraz osobami eksperckimi, w których omawiane były kwestie szczególnie ważne dla naszych zespołów i organizacji. Łącznie odbyło się 38 audycji z pytaniami i rekomendacjami Inicjatywy. Każda z audycji to rodzaj otwartej debaty z polityczkami i politykami oraz liderkami i liderami opinii, podczas której organizacje i każda zainteresowana osoba mogą zadawać pytania i zabierać głos.

Wśród zaproszonych osób byli m. in. dziennikarki i dziennikarze, polityczki/cy, osoby ze środowisk organizacji pozarządowych, środowiska sędziowskiego i in.

Radio REBELIANT jest projektem społecznym powstałym 23 czerwca 2022 r. jako medium obywatelskie. Funkcjonuje na platformie Twitter (obecnie X) i działa na rzecz zwiększenia partycypacji społecznej i wpływu obywatelek i obywateli na życie publiczne.

Wszystkich audycji można odsłuchać tutaj: https://www.youtube.com/@RadioRebeliantYT

Anna Gryta