Pracujemy nad Manifestem w sprawie ochrony zdrowia psychicznego

Anna Duniewicz

22 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu redakcyjnego, pracującego nad Manifestem Inicjatywy “Nasz Rzecznik” w sprawie ochrony zdrowia psychicznego. Dyskutowaliśmy m.in. nad postulatem tworzenia oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Także o tym, jak stworzyć na oddziałach psychiatrycznych – w tym dziecięcych – bezpieczne, sprzyjające zdrowieniu warunki i przyjazną przestrzeń. Rozmawialiśmy też o skutecznych formach wsparcia osób w kryzysie, które chcą popełnić samobójstwo.

Następne spotkanie zespołu redakcyjnego odbędzie się 30 sierpnia (wtorek) o godz. 10:00.