Pracujemy nad uwagami do prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

Anna Duniewicz

15 grudnia odbyło się połączone spotkanie przedstawicieli/lek Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, by zaproponować i omówić uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej. Do 22 grudnia 2023 r., kiedy upływa termin niedługich konsultacji społecznych, przekażemy Kancelarii Prezydenta RP kilkadziesiąt uwag. Będziemy nad nimi pracować zdalnie przez kolejne kilka dni.

Komunikat o konsultacjach projektu ustawy i treść projektu można znaleźć tu:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/konsultacje-projektu-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami,77952?fbclid=IwAR1-Oxj0WCNTP2qz5uDTq6ltYHK3U6p9wWU-SZSue04gBpZpCg5zyCFa__o

Każda zainteresowana osoba lub organizacja może przesłać swoje uwagi do Kancelarii Prezydenta RP na adres mailowy: asystencja@prezydent.pl, do 22 grudnia br.