„Praworządność i prawa podstawowe” – konferencja poprzedzająca walne zgromadzenie OFOP

Iwona Janicka, Ania Duniewicz

6 lipca, w przededniu walnego zgromadzenia OFOP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowała w Warszawie konferencję pod hasłem „Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich”. Gościem specjalnym środowego wydarzenia był profesor Adam Bodnar.

 

Podczas konferencji, moderowanej przez Iwonę Janicką (Program Europejski OFOP, Komitety Monitorujące), rozmawialiśmy o uwagach zgłoszonych do Raportu nt. praworządności opracowywanego przez Komisję Europejską (na tydzień przed jego oficjalną publikacją). Dowiedzieliśmy się o głosach z Polski i jak wypadamy na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zastanawialiśmy się, jak najlepiej monitorować naruszenia praworządności i praw podstawowych, mając do dyspozycji narzędzia będące częścią „architektury” funduszy europejskich, takie jak komitety monitorujące programy krajowe [8] i regionalne [16].

Omawialiśmy również zjawisko uciszania i zastraszania aktywistów i aktywistek działających na rzecz praw podstawowych oraz zagrożenia, jakie stwarzają pozwy typu SLAPP. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy przeciwdziałać takim naciskom i pozwom SLAPP, i co planuje Komisja Europejska, aby wzmocnić pozycję przedstawicielek/-li społeczeństwa obywatelskiego.

 

Podczas walnego zebrania zespół OFOP-u żegnał wiceprezesa Andrzeja Rybusa-Tołłoczko. Na jego miejsce do Zarządu wszedł Łukasz Gorczyński z Fundacji trzeci.org, członek Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Podczas zebrania Katarzyna Batko-Tołuć została wybrana na wiceprezeskę OFOP-u.

 

 

Łukaszu, Kasiu, gratulujemy i trzymamy za Was kciuki!