RPO wsparł postulat Zespołu Praw Kobiet w sprawie urlopów rodzicielskich i dyrektywy work-life balance

Anna Duniewicz

Powołując się na zgłoszony przez nas postulat, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Anny Schmidt, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, w sprawie implementacji unijnej dyrektywy work-life balance z 20 czerwca 2019 r. Dyrektywa dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Termin jej implementacji przez państwa Unii Europejskiej upłynął 2 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie RPO w sprawie dyrektywy work-life balance:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zycie-zawodowe-prywatne-rodzicow-dyrektywa-implementacja

RPO wnioskuje m.in., by urlop rodzicielki dla każdego rodzica wynosił 100% uposażenia. Przepisy przyznające ojcu dziecka zasiłek w wysokości jedynie 70% podstawy wymiaru zasiłku, podczas gdy matce – 81,5%, powodowałyby dalsze wypychanie kobiet z rynku pracy.

Bardzo się cieszymy, że postulat Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiony RPO na spotkaniu 2 grudnia przez Karolinę Bury został podjęty przez Rzecznika i Biuro RPO.

Petycję w sprawie dyrektywy do Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowały wspólnie Fundacja „Rodzic w mieście” i Akcja Demokracja:

http://bit.ly/podpisz-petycje-dyrektywa-work-life-balance

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania apelu!