Ruszają spotkania lokalne Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu

Anna Duniewicz, Beata Tokarz-Kamińska

23 września rusza cykl spotkań lokalnych przedstawicieli/lek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z samorzecznikami i samorzeczniczkami w spektrum autyzmu, organizowanych przez Centrum Projektów Społecznych Biura RPO we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”. Współgospodarzami spotkań będą samorzecznicy i samorzeczniczki z Klubów Świadomej Młodzieży oraz organizacje społeczne działające na rzecz osób w spektrum autyzmu z różnych części Polski.

Spotkania wpisują się w obchody 10-lecia wdrażania w Polsce Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Stanowią realizację zapisów Art. 33 ust. 3 Konwencji: wspierają uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Mają zwrócić uwagę na znaczenie mówienia przez osoby z niepełnosprawnościami własnym głosem o swoich sprawach, uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich życie. Mają również przyczynić się do:

  • poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu,
  • lepszego rozpoznania potrzeb i potencjałów tej różnorodnej grupy,
  • wzmocnienia ruchu samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu,
  • zwiększenia kompetencji uczestników/czek w zakresie zgłaszania swoich spraw do RPO,
  • zwiększania społecznej świadomości nt. autyzmu jako innej ścieżki rozwoju, a nie choroby.

W cyklu spotkań lokalnych będą uczestniczyć osoby w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagające intensywnego wsparcia.

Wkrótce relacja z inauguracyjnego spotkania w Łodzi (23 września). Kolejne spotkania odbędą się w Chełmie, Kowalu, Kutnie, Poznaniu i Warszawie.

Grafika: Biuro RPO