Ruszamy z projektem “Nasze prawa, nasze rzecznictwo” w ramach programu CECEP

Anna Duniewicz

16 sierpnia zainagurowałyśmy/liśmy roczny projekt “Nasze prawa, nasze rzecznictwo” w ramach programu CECEP (Programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej).

Celem projektu, realizowanego przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”, OFOP, jest zwiększenie potencjału i wpływu naszej koalicji rzeczniczej w kontekście wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 roku. Jednocześnie będziemy wzmacniać zaangażowanie obywatelek/li w proces rzecznictwa politycznego oraz pozyskiwać nowe organizacje i osoby członkowskie a także osoby sojusznicze koalicji.

Program CECEP pozwoli nam:

a) zwiększyć skuteczność rzecznictwa i prowadzenia kampanii społecznych przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”

b) wzmocnić potencjał lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego

c) ulepszyć strategie komunikacyjne naszej koalicji, skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom typu SLAPP

d) poszerzyć sieć organizacji, osób aktywistycznych i sojuszników/czek podzielających nasze wartości i wspierających działania naszej koalicji o różne grupy obywatelskie, ekspertów/tki i polityków/czki.

Podczas spotkania 24 sierpnia w gronie osób i organizacji zaangażowanych w projekt omawiali/łyśmy kamienie milowe i działania, rozpisane do końca lipca 2024 r. Planujemy m.in:

  • współorganizację przedwyborczej konferencji „Mamy pomysł na Polskę!” z udziałem kandydatów/tek w wyborach parlamentarnych – 29 września 2023, Warszawa
  • docieranie do kandydatów politycznych z naszymi pytaniami i rekomendacjami we współpracy z Mam Prawo Wiedzieć/ Stowarzyszeniem 61
  • wzmocnienie działań rzeczniczych Inicjatywy w TT Radiu Rebeliant pod kierunkiem Anny Gryty, koordynatorki Zespołu Spraw Lokalnych: przeprowadzanie wywiadów z politykami w kwestiach szczególnie ważnych dla naszych zespołów i organizacji. Łącznie: 30 audycji z pytaniami i rekomendacjami Inicjatywy od 1 września do 30 listopada 2023 r. Każda z audycji – rodzaj otwartej debaty z polity(cz)kami i lider(k)ami opinii, podczas której organizacje i każda zainteresowana osoba mogą zadawać pytania i zabierać głos
  • 4 zdalne szkolenia/warsztaty eksperckie dla członków/kiń Inicjatywy “Nasz Rzecznik” i OFOP dotyczące: przeciwdziałania atakom typu SLAPP, wystąpień publicznych i języka rzeczniczego; warsztaty do 25 uczestników/czek
  • ekspertyzy dot. naszych rekomendacji wymagających pogłębionej analizy i wiedzy specjalistycznej
  • przeprowadzenie lub wsparcie kampanii społecznych wokół kluczowych tematów „niesionych” przez naszą koalicję
  • cztery lokalne procesy rzecznicze/debaty:

1. Fundacja Pro Aperte, Kutno (Zespół Edukacja Włączająca): debata pt. „Szkoła bez barier – jak tworzyć przyjazne przestrzenie edukacyjne dla uczniów i uczennic w spektrum autyzmu, z neurotrudnościami i własnymi potrzebami”; 11 kwietnia 2024, Kutno

2. Koalicja Żywa Ziemia (Zespół Ochrona Środowiska/Klimat) – debata pt. “Fermy przemysłowe – zagrożenie dla lokalnych społeczności, środowiska i rolnictwa”; 19 kwietnia 2024, Lubelszczyzna

3. Fundacja Nieodkładalni, Gliwice (Zespół Praw Opiekunek/ów i Zespół Praw Kobiet) – debata pt. „Przewińmy Polskę!” O sieci „komfortek” dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w Gliwicach i w całej Polsce; 6 maja 2024, Gliwice

4. Instytut Hortiterapii w Mrągowie (Zespół Praw Uchodźców/czyń): – debata pt. “Pełna i autentyczna integracja uchodźczyń i uchodźców wojennych to korzyść dla nas wszystkich”; 6 czerwca 2024, Mrągowo

  • współorganizację IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, święta polskiego trzeciego sektora (wiosna/lato 2024).