„Rzecznik Praw Obywatelskich – podstawy prawne działania, kompetencje, zasady składania wniosków i przykłady podejmowanych interwencji” – szkolenie Biura RPO, 22 maja 2023

Anna Duniewicz
  • Jakie przepisy regulują działanie Rzecznika Praw Obywatelskich?
  • W jakich sprawach można się zwracać do RPO?
  • Jak prawidłowo złożyć wniosek do RPO?

 

22 maja odbyło się zdalne szkolenie pt. „Rzecznik Praw Obywatelskich – podstawy prawne działania, kompetencje, zasady składania wniosków i przykłady podejmowanych interwencji”, adresowane do organizacji zrzeszonych w Koalicji Infolinii Biura RPO i współtworzących Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. Dwugodzinne szkolenie poprowadziła adw. Aneta Trzeciak z Wydziału Przyjęć Interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia poszerzyli wiedzę na temat prerogatyw RPO i zasad pisania wniosków do Rzecznika. Ważną częścią szkolenia było omówienie przykładowych działań RPO na podstawie wybranych spraw, które trafiły do Rzecznika Praw Obywatelskich.