Bruksela 2-4 maja

„Silne i odporne społeczeństwo obywatelskie” – wydarzenie Civitates, Bruksela, 2-4 maja

Anna Duniewicz

W pierwszych dniach maja w Brukseli na zaproszenie inicjatywy CIVITATES spotkały się koalicje organizacji społeczeństwa obywatelskiego prowadzące działania w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich bardzo aktywna reprezentacja z Polski.

Inicjatywę „Nasz Rzecznik” reprezentowały koordynatorka koalicji Anna Duniewicz (OFOP, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”) i koordynatorka Zespołu Praw Kobiet, Joanna Gzyra-Iskandar (Centrum Praw Kobiet). Działania na rzecz udziału NGOs w Komitetach Monitorujących w ramach Polityki Spójności 2021-2027 i KPO reprezentowali Iwona Janicka (Koordynatorka Sieci OFOP ds. Partnerstwa i Funduszy Europejskich) i Krzysztof Mrozek (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć). Obie koalicje działają pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ponadto Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji reprezentowała Katarzyna Radzikowska (Fundacja Szkoła z Klasą).

Podczas trzydniowego wydarzenia rozmawialiśmy z naszymi europejskimi partnerami o tym, jak skutecznie wspierać społeczeństwo obywatelskie w trudnych czasach; dzieliliśmy się doświadczeniami reagowania na kolejne kryzysy, z którymi mierzą się aktywiści/stki i organizacje, planowaliśmy wspólne działania. Pod kierunkiem Israela Butlera uczyliśmy się, jak budować skuteczny przekaz i właściwie komunikować nasze działania, także w sytuacji konieczności zmierzenia się z kampanią oszczerstw. Ostatni dzień poświęcony był problematyce praworządności – instytucjonalnym odpowiedziom na nieprzestrzeganie rządów prawa (także w naszym kraju), łamanie praw obywatelskich i nękające organizacje ataki SLAPP (ang. Strategic Lawsuits Against Public Participation). Mówiliśmy też o konieczności możliwie szerokiego włączania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne na poziomie krajowym i europejskim.

 

Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Mrozek, Katarzyna Radzikowska, Joanna Gzyra-Iskandar, Ekaterina Mandova, Roy Virah-Sawmy, Anna Duniewicz, Iwona Janicka