Spotkania zespołów i wydarzenia Inicjatywy w marcu 2023

Anna Duniewicz

6 marca (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

7 marca (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Zdrowie

8 marca (środa) godz. 11:00-19:30 – spotkanie Zespołu Praw Kobiet z Zastępcą RPO, V. Vachevem, Biuro RPO

9 marca (czwartek) godz. 12:00-13:30 – Zespół Praw Kobiet

10 marca (piątek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

13 marca (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

15 marca (środa) godz. 9:00-11:00 oraz 17:00-19:00 – szkolenie pt. „Społeczne i psychologiczne aspekty zaginięć. Doświadczenia Fundacji ITAKA” w ramach projektu Koalicja Infolinii Biura RPO

17 marca (piątek) godz. 13:00-14:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

20 marca (poniedziałek) godz. 16:30-18:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń

22 marca (środa) godz. 12:00-15:00 – warsztaty Biura RPO dla samorzeczników/czek w spektrum autyzmu „Jak zgłaszać sprawy RPO”

23 marca (czwartek) godz. 17:00-18:30 – Zespół Praw Osób LGBTQ+

27 marca (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

31 marca (piątek) godz. 12:00 – spotkanie „Samorzecznicy u Rzecznika” Rzecznika Praw Obywatelskich z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu, Biuro RPO

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl