Spotkania Zespołu Sprawy Lokalne 21 lutego i 21 marca – podsumowanie

Łukasz Małecki, Stowarzyszenie „Paryżanie”

Podczas drugiego spotkania Zespołu Spraw Lokalnych 21 lutego członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, lokalny działacz z gminy Leszno pod Warszawą, Jacek Werder, mówił o petycji w sprawie budowanej oczyszczalni ścieków i wydarzeniach po jej złożeniu związanych z wstępem na sesje komisji przy Radzie Gminy w Lesznie. Problemy, jakie napotkali mieszkańcy gminy wpisywały się w te zdiagnozowane na pierwszym spotkaniu Naszego Zespołu jako często występujące w lokalnych społecznościach.

Na terenie gminy Leszno ma być wybudowana oczyszczalnia ścieków. W 2021 r. grupa mieszkańców zgłosiła swoje uwagi do planowanej inwestycji w formie petycji, a następnie ich przedstawiciele udali się na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, na którą nie zostali wpuszczeni. W naszej ocenie było to oznaką nierównego traktowania, gdyż pozostali przedstawiciele mieszkańców składających inne petycje zostali wpuszczeni bez problemu i wysłuchani. Mimo składanych kolejnych próśb, również na piśmie, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lesznie, grupa mieszkańców zaangażowanych przy składaniu petycji dot. wspomnianej wcześniej inwestycji ponownie została zignorowana i nie wpuszczona – tym razem na sesję Rady Gminy. Jest to tym bardziej bulwersujące, że od lipca 2021 roku pojawiła się odpowiednia wykładnia prawa zaprezentowana w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, obalająca również argumenty Przewodniczącego Rady Gminy w Lesznie powołującego się bezpodstawnie na zapis Konstytucji, tj. art. 61 ust. 3. Sprawę na szczęście podjął Rzecznik Praw Obywatelskich i czekamy na jej wyjaśnienie.

Podczas spotkania podjęliśmy także temat zgłoszony przez Iwonę Janicką dotyczący młodzieżowych rad gmin – niewypełnienie przez gminy wymogu art. 5B ustawy o samorządzie gminnym, tj. sprzeczne z prawem powoływanie ciał zastępczych, do których wójt lub burmistrz “desygnuje swoich ludzi”.

Na kolejnym spotkaniu 21 marca zajęliśmy się tematem pracy w naszej grupie i próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, żeby prace nad postulatami przyspieszyły i jeszcze bardziej angażowały członków Zespołu. Naszą pracę traktujemy jako maraton, a nie sprint. Chcemy jak najlepiej przygotować postulaty dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiliśmy formatkę, według której będziemy szczegółowo opracowywać zgłaszane przez organizacje postulaty.

Ponawiamy apel do grup formalnych i nieformalnych o przyłączanie się do prac naszego Zespołu i poszukiwania razem z nami rozwiązań swoich problemów w środowisku lokalnym.