Spotkanie informacyjne dla członkiń/ów Inicjatywy o nowo powołanym Stowarzyszeniu wspierającym Inicjatywę „Nasz Rzecznik”

Anna Duniewicz
  • Dlaczego zawiązały/liśmy Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik”
  • Kto i w jaki sposób – jak stanowi Statut – może do niego przystąpić
  • Jak będziemy dalej działać

– rozmawiały/liśmy podczas wieczornego spotkania członków i członkiń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 25 stycznia.

W lutym prześlemy osobom i organizacjom zaangażowanym w działania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia dla osób członkowskich zwyczajnych i wspierających. Szczegóły niebawem w korespondencji mailowej.

Dziękujemy za wzmacniające spotkanie i prosimy o kciuki za nowy etap w historii Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.