Spotkanie przedstawicielek/li Zespołu Praw Osób LGBTQ+ z RPO

Justyna Nakielska

7 lipca odbyło się stacjonarne spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka oraz przedstawicieli_ek organizacji społecznych działających na rzecz praw człowieka osób LGBT+ w Polsce zrzeszonych w ramach Inicjatywy “Nasz Rzecznik”. Zespół Praw Osób LGBTQ+ reprezentowali: koordynatorka Justyna Nakielska z Kampanii Przeciw Homofobii, Milena Adamczewska-Stachura ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Dorota Stobiecka ze Stowarzyszenia My, Rodzice i Paweł Szulewski z Federacji Znaki Równości.

Podczas spotkania z Rzecznikiem poruszyliśmy szereg ważnych tematów dla społeczności LGBT+. Rozmawialiśmy m.in. o tzw. strefach wolnych od LGBT, mowie i przestępstwach z nienawiści, sytuacji dzieci z tęczowych rodzin i o prawach osób transpłciowych. Z ust Pana Rzecznika usłyszeliśmy kilka zapowiedzi działań, m.in.:

  • wysłanie apelu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o uchylenie uchwał anty-LGBT w związku z ostatnimi prawomocnymi wyrokami NSA, a w razie braku oczekiwanego skutku – podjęcie działań prawnych w temacie;
  • pochylenie się nad treścią SamorządowychSamorzadowych Kart Praw Rodzin – z uwagą będziemy śledzić wnioski BRPO i czekać na dalsze zaskarżania uchwał, jeśli zapowiedziane kroki nie przyniosą (praktycznych) rezultatów;
  • sporządzenie opinii prawnej do projektu ustawy nowelizującej KRO i PASC z uwzględnieniem wyroku TSUE i problemów praktycznych, z którymi mierzą się tęczowe rodziny;
  • przeanalizowanie niedawno opublikowanego Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania, uwzględniając w analizie sytuację osób LGBT+;
  • poruszenie na spotkaniu z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, Anną Schmidt, kwestię zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie opublikowanych Wytycznych ws. wdrażania Strategii UE na rzecz ochrony praw osób LGBTQIA oraz kwestię spotkania Pełnomocniczki z organizacjami LGBT+;
  • kontynuowanie działań edukacyjnych w obszarze praw osób LGBT+;
  • zorganizowanie spotkań z lokalnymi organizacjami LGBT+;
  • przeanalizowanie kwestii sposobu prowadzenia i ogłaszania konsultacji publicznych wokół projektów aktów prawnych (w tym w kontekście zapraszania organizacji społecznych do partycypacji w takich konsultacjach);
  • działania na rzecz ochrony praw osób transpłciowych, w tym poprzez aktualizację Przewodnika w sprawach o ustalenie płci metrykalnej.

 

Rzecznik usłyszał od nas słowa podziękowań za dotychczasową pracę i wsparcie społeczności oraz zapowiedź dalszej współpracy w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji osób LGBT+ w Polsce. Dziękujemy Panu Profesorowi za zaproszenie i owocne rozmowy na spotkaniu. Jako organizacje społeczne będziemy się starać zacieśniać nawiązaną współpracę i na bieżąco interweniować u Rzecznika w przypadku naruszeń praw osób LGBT+.