Spotkanie przedstawicieli Zespołu Zdrowie i Koalicja Infolinii z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, 28 kwietnia

Anna Duniewicz, Małgorzata Latecka

28 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie odbyło się w formule hybrydowej spotkanie przedstawicielek/li Zespołu Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i koordynatorki projektu Koalicja Infolinii z reprezentantami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Gospodarzem i prowadzącym spotkanie był Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Jakub Gołąb. Ponadto w spotkaniu z ramienia Biura RPP uczestniczyli: Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych, Adam Wojtaś – Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających, Marzanna Bieńkowska – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Anna Panufnik-Onaszkiewicz – Zastępczyni Dyrektora Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Renata Zych – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Postępowań Wyjaśniających oraz Joanna Niewiadomska – główna specjalistka w Departamencie Dialogu Społecznego i Komunikacji. Tematami wiodącymi była współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w nowej edycji projektu Koalicja Infolinii oraz współpraca Biura RPP z Zespołem Zdrowie w obszarze praw pacjentów.

Na początku spotkania Koordynatorka Koalicji „Nasz Rzecznik” Anna Duniewicz przedstawiła założenia, cele i sposób działania Inicjatywy i opowiedziała o współpracy Inicjatywy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro RPP wyraziło zainteresowanie współpracą z Inicjatywą w działaniach wspierających pacjentów w chorobie i zdrowieniu w ramach kompetencji RPP.

Pierwszą wspólną płaszczyzną współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”, a równocześnie z Biurem RPO, będzie projekt Koalicja Infolinii, w który Biuro Rzecznika Praw Pacjenta było zaangażowane w poprzednich edycjach informatora. O pracach nad nowym informatorem pomocowym i programie szkoleń w ramach projektu Koalicja Infolinii opowiedziała koordynatorka tych działań z ramienia Biura RPO, Joanna Troszczyńska-Reyman.

Następnie przedstawiciele Inicjatywy „Nasz Rzecznik” poruszali kwestie pilne i istotne dla pacjentów w obecnej chwili. Urszula Jaworska alarmowała o konsekwencjach zmian w wycenie świadczeń rehabilitacyjnych, co dla wielu pacjentów w nieodległym czasie może oznaczać odcięcie z dnia na dzień dostępu do rehabilitacji domowej, w DPS-ach czy ośrodkach rehabilitacyjnych. Dr Tomasz Karauda podniósł palącą kwestię nagłych zmian w przepisach dotyczących rehabilitacji pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19, co powoduje znaczne problemy w dostępności usług rehabilitacyjnych. Kolejną sprawą, podniesioną przez Danutę Musiał z Fundacji Giganci, był problem dostępu do diagnostyki pacjentów „niewspółpracujących”, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewerbalnych, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. Anna Maria Szymkowiak z poznańskiej Fundacji Akceptacja mówiła o utrudnionym dostępie do usług medycznych uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy oraz osób w kryzysie bezdomności, wśród których może znaleźć się wkrótce także wielu uchodźców. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku zasygnalizowała problem dostępu do opieki medycznej i okołoporodowej kobiet z Ukrainy, przybyłych do Polski przed 24 lutego na wizach turystycznych. Przedstawiciele Grupy Wsparcia TROP przedstawili problemy, z jakimi borykają się pacjenci na oddziałach psychiatrycznych i po opuszczeniu szpitali.

Uczestnicy spotkania przyznali, że jedną z pilnych potrzeb pacjentów jest dostęp do informacji, gdzie i jak szukać pomocy medycznej oraz wiedza o tym, jakie uprawienia ma Rzecznik Praw Pacjenta i jak z tych uprawnień i kompetencji umiejętnie korzystać. Członkowie zespołu Zdrowie i Koalicja Infolinii, Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Igor Grzesiak (Instytut Praw Pacjenta) oraz Katarzyna Lisowska (Stowarzyszenie Hematoonkologiczni) zapowiedzieli organizację szkolenia, poświęconego temu, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia, jak szukać pomocy medycznej i z jakich narzędzi korzystać.

Biuro RPP zadeklarowało wsparcie i współpracę w tworzeniu zaktualizowanego informatora w ramach Koalicji Infolinii i gotowość dalszych spotkań z przedstawicielami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.