Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Rzeczniczką Praw Dziecka i Zastępcami RPD

Anna Duniewicz
  • Prawa uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami i z własnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Prawa i potrzeby dzieci uchodźczych
  • Alimenty
  • Stosowanie Konwencji haskiej w kwestii uprowadzenia dziecka za granicę

 

– 8 lutego Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek i Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak omawiali te i szereg innych kwestii dotyczących praw dzieci podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy Społecznego Zastępcy Rzeczniczki Praw Dziecka Jana Gawrońskiego, koordynatora naszego Zespołu Edukacja Włączająca. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca RPD Adam Chmura, Sylwia Kowalska (Fundacja Autism Team, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”) oraz dyrektor generalny Biura RPO Michał Szwast.

„To jest spełnienie moich marzeń, ponieważ chcę, żeby obydwie instytucje ściśle współpracowały na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.” – mówił po spotkaniu Janek Gawroński.

Janku, wielkie ciche brawa!

 

Podsumowanie wydarzenia na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-spotkanie-rpd-monika-horna-cieslak

Fot. BRPO