Spotkanie ws. projektu Koalicja Infolinii (informator obywatelski Biura RPO), 29 marca – podsumowanie

Joanna Troszczyńska-Reyman, Anna Duniewicz, Małgorzata Latecka

Drugie spotkanie ws. projektu Koalicja Infolinii (informator obywatelski Biura RPO) było dyskusją nad ostatecznym kształtem (treścią) pytań i zagadnień, które znajdą się w poradniku oraz nad ich podziałem na obszary tematyczne. Dyskusja nie została zamknięta, ale ponieważ czas wypełniać informator konkretną treścią, w nadchodzącym tygodniu członkinie i członkowie Zespołu otrzymają zestaw pytań z prośbą o pisemne odpowiedzi oraz propozycję obszarów – z prośbą o wskazanie, w którym z nich najbardziej widzą swoją organizację/ instytucję. Może się zdarzyć, że dana organizacja znajdzie się w kilku miejscach. Organizacje, które już przesyłały informacje o wsparciu, jakiego udzielają, nie muszą tego robić po raz kolejny.

Koordynatorka projektu Joanna Troszczyńska-Reyman poprosiła członków zespołu o przesłanie informacji – zaproszenia do organizacji/instytucji, które według nich koniecznie powinny się znaleźć w informatorze. Aby ułatwić im te działania, otrzymają krótki komunikat wyjaśniający, czym jest Koalicja Infolinii oraz informator (poradnik) obywatelski, czemu ma służyć i jak można się włączyć w działania. Dostaną też wykaz Infolinii, telefonów pomocowych i organizacji, które już są w koalicji, albo zadeklarowały w niej swój udział.

 

Kolejne spotkanie Zespołu Koalicja Infolinii zostało zaplanowane na 19 kwietnia (wtorek) w godz. 17:00-18:30.

 

Zaproszenie na wspólne warsztaty

 

Koalicja infolinii i organizacji pomocowych to nie tylko wsparcie dla osób z zewnątrz, ale także dla nas samych – pracowników i wolontariuszy. To także dzielenie się swoimi zasobami, wiedzą, doświadczeniem podczas wewnętrznych spotkań, webinarów, szkoleń i warsztatów.

Pierwsze takie spotkanie, pod tytułem Telefoniści, odbędzie się już 26 kwietnia (wtorek) w godz. 17.00-19.00 na platformie ZOOM. Poprowadzą je eksperci z grupy TROP, zajmujący się m.in. wsparciem emocjonalnym i psychicznym.