Spotkanie inicjatywy "Nasz Rzecznik" z CPS Biura RPO

Spotkanie z Przedstawicielami Biura RPO

3 lutego przedstawicielki inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz koordynatorzy i reprezentantki zespołów roboczych spotkali się zdalnie z przedstawicielami Centrum Projektów Społecznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Barbarą Imiołczyk – dyrektor CPS Biura RPO, jej zastępcą – Dariuszem Supłem, Małgorzatą Siemiradzką, Ewą Tułodziecką-Czapską i Joanną Troszczyńską-Reyman.

Rozmawialiśmy m.in. o działaniach podejmowanych przez Biuro RPO, pracy zespołów inicjatywy „Nasz Rzecznik”, przekazywaniu wypracowanych postulatów i podsumowań spotkań zespołów. Mówiliśmy o analizie odpowiedzi instytucji publicznych na działania Rzecznika, którą także zajmuje się inicjatywa „Nasz Rzecznik”. Poruszyliśmy też temat planowanych spotkań z przedstawicielami Biura Rzecznika, współpracy z komisjami ekspertów przy RPO oraz wspierania i upowszechniania kampanii społecznych Biura RPO.

Przedstawiciele Biura RPO podkreślali, jak ważne są dla Rzecznika sygnały od obywatelek i obywateli dotyczące sytuacji, w których – np. w wyniku zmian legislacyjnych – naruszane są ich prawa. Osoby, które czują się dyskryminowane lub pokrzywdzone przez państwo mają prawo i powinny alarmować Rzecznika i prosić RPO o interwencję. To społeczne wsparcie działań Rzecznika jest istotne także dla instytucji, od których zależy rozwiązanie problemu. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie zachęcać obywatelki i obywateli do zgłaszania spraw do Rzecznika wskazanymi przez Biuro RPO kanałami.

W szerokim gronie organizacji społecznych będziemy też współtworzyć i nagłaśniać projekt Biura RPO „Koalicja Infolinii”. Po to, by osoby potrzebujące wsparcia mogły znaleźć w jednym miejscu informację o tym, gdzie uzyskać fachową pomoc, poradę prawną, wsparcie psychologiczne i wskazówki, gdzie szukać wsparcia, także ze strony organizacji pozarządowych. Zwrócimy się też do organizacji społecznych o zgłaszanie zapotrzebowania na informacje, które powinny znaleźć się w broszurze Biura RPO dotyczącej różnych form wsparcia.

 

Inicjatywę „Nasz Rzecznik” reprezentowali na spotkaniu:

Katarzyna Batko-Tołuć, OFOP, Sieć Obywatelska Watchdog-Polska

Anna Duniewicz, koordynatorka koalicji organizacji „Nasz Rzecznik”, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”

Jagoda Gmachowska, Stowarzyszenie Wiosna bez Barier

Anna Gryta, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Joanna Gzyra-Iskandar, koordynatorka Zespołu Praw Kobiet, Fundacja Centrum Praw Kobiet (Warszawa)

Urszula Jaworska, przedstawicielka Zespołu Zdrowie, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Katarzyna Karpa-Świderek, koordynatorka Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, Fundacja WWF Polska

Sylwia Kowalska, przedstawicielka Zespołu Edukacja Włączająca, Fundacja Autism Team, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Społeczne Pogotowie Interwencyjne

Małgorzata Latecka, asystentka projektu „Nasz Rzecznik”

Roman Szacki, koordynator Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, ruch społeczny Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

Olga Ślepowrońska, koordynatorka Zespołu Praw Opiekunek/ów, Stowarzyszenie MUDITA

Elżbieta Wąs, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów