Spotkanie z Rzeczniczką Praw Dziecka i Zastępcami RPD 11 marca 2024

Anna Duniewicz
 • W Polsce milion dzieci nie dostaje alimentów na życie od swoich rodziców
 • polskie szkoły powinny pilnie wprowadzić fachową edukację antydyskryminacyjną, w tym lekcje różnorodności i zajęcia z ochrony zdrowia psychicznego, by skuteczniej przeciwdziałać przemocy wobec młodych osób z niepełnosprawnościami, młodzieży LGBT+ oraz dzieci i młodzieży z rodzin uchodźczych
 • aż połowa dzieci uchodźczych i migranckich pozostaje poza systemem edukacji, a liczna grupa dzieci przebywa w ośrodkach strzeżonych, co jest naruszeniem praw dziecka
 • wciąż dramatyczna jest sytuacja młodych osób w kryzysie zdrowia psychicznego, które nie otrzymują koniecznego systemowego wsparcia
 • system ochrony zdrowia nie dostrzega problemu pacjentów niewspółpracujących, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i w spektrum autyzmu
 • wiele dzieci nie otrzymuje orzeczeń o niepełnosprawności pomimo udokumentowanego stanu zdrowia
 • brakuje wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „na początku drogi”
 • należy wprowadzić wymóg znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycieli i pedagogów w Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących i zapewnić wsparcie tłumacza języka migowego dzieciom i młodzieży głuchej w różnych sytuacjach życiowych
 • dzieci przebywające z matkami w zakładach karnych powinny mieć zapewnione dodatkowe widzenia z rodziną i stały kontakt ze światem zewnętrznym
 • sądy cywilne nadal stawiają utrudnienia formalne tranzycjom osób małoletnich
 • liczymy na poparcie RPD dla Europejskiego Certyfikatu Rodzicielstwa oraz stanowczy sprzeciw wobec uchwał anty-LGBT i SKPR-ów

 

Te i wiele innych ważnych spraw i postulatów przekazali/łyśmy Rzeczniczce Praw Dziecka, mec. Monice Hornie-Cieślak, podczas pierwszego spotkania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Panią Rzeczniczką. W spotkaniu zorganizowanym 11 marca w gościnnych progach warszawskiego Biura RPD wzięli też udział Zastępcy Rzeczniczki Praw Dziecka: Adam Chmura oraz Jan Gawroński, Społeczny Zastępca RPD, koordynator naszego Zespołu Edukacja Włączająca.

Stacjonarnie w spotkaniu uczestniczyły/li koordynatorki i koordynatorzy Zespołów Inicjatywy. Zdalnie łączyło się ponad 20 przedstawicielek/li Zespołów, działających na rzecz praw dzieci i młodzieży.

Na ręce Pani Rzeczniczki został przekazany m.in. „Manifest zdrowia psychicznego” Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, „Powitalnik” Stowarzyszenia Mudita dla bliskich osób z niepełnosprawnościami, raport Fundacji Happy Kids dotyczący pieczy zastępczej w Polsce, petycja Fundacji Rodzic w Mieście dotycząca prawa dzieci do oddychania czystym powietrzem, prośba organizacji społecznych – w tym Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci – o wsparcie apelu o rozwiązanie problemu nie alimentacji oraz deklaracja Sojuszniczki/ka akcji „Roślinna Szkołą”, wręczona  przez przedstawicielki Green Rev Institute. W najbliższym czasie przekażemy Pani Rzecznicze także postulaty, wnioski i materiały otrzymane od reprezentatek/ów organizacji uczestniczących w spotkaniu.

Pięknie dziękujemy Pani Rzeczniczce i Zastępcom RPD za ciepłe przyjęcie, uważność na nasze sprawy, chęć wsparcia naszych postulatów i zaproszenie do kolejnych spotkań. Deklarujemy pełną gotowość!