Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik” 23 XI 2023 r.

Anna Duniewicz

23 listopada 2023 r. w warszawskiej siedzibie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę “Nasz Rzecznik”. Stowarzyszenie ma wspierać naszą stale rosnącą, różnorodną koalicję organizacji pozarządowych i osób aktywistycznych w jak najefektywniejszych dla nas działaniach.

W zebraniu założycielskim Inicjatywy udział wzięły następujące osoby koordynujące prace Inicjatywy, jej zespołów tematycznych, bądź szczególnie zaangażowane w działania naszej koalicji:

Przewodnicząca zebrania: Katarzyna Batko-Tołuć, koordynatorka Akcji „Nasz Rzecznik” (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, OFOP)

Protokolantka zebrania: Ewa Krzywaźnia, współkoordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, OFOP

Anna Duniewicz, koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”

Anna Gryta, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Roman Szacki, ruch społeczny Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

Olga Ślepowrońska, Stowarzyszenie Mudita

Justyna Zwolińska, Koalicja Żywa Ziemia

Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei, Porozumienie Autyzm Polska

 

Podczas zebrania założycielskiego wyłoniono pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Osoba przewodnicząca Zarządu: Anna Duniewicz

Osoba wiceprzewodnicząca Zarządu: Roman Szacki

Osoba wiceprzewodnicząca Zarządu: Ewa Krzywaźnia

Osoba członkowska Zarządu: Anna Gryta

Osoba członkowska Zarządu: Olga Ślepowrońska

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Osoba przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Batko-Tołuć

Osoba członkowska Komisji Rewizyjnej: Edward Bolak

 

Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik” nie zastępuje samej Inicjatywy, ale chce jak najlepiej działać na jej rzecz. Pięknie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły nas wiedzą, doświadczeniem i mądrą radą na pierwszym etapie zawiązywania Stowarzyszenia.

Przed nami rejestracja w sądzie. Trzymajcie kciuki!