Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się 10 czerwca

Adela Gąsiorowska
10 czerwca odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się. Podczas spotkania dyskutowaliśmy i dyskutowałyśmy o pierwszych postulatach, które przekażemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
Pierwszy z wybranych przez nas tematów to poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, czyli tzw. „Lex Woś”. Projekt ten nie tylko zagraża bezpieczeństwu prawnemu organizacji pozarządowych, ale także godzi w prawa ich darczyńców. Ustawa jest obecnie procedowana w Sejmie, dlatego będziemy prosić Rzecznika o interwencję w jej sprawie.
Oprócz tego przedstawimy Rzecznikowi dwa postulaty dotyczące uprawnień osób wchodzących w skład zarządów organizacji pozarządowych. Pierwszy z nich będzie dotyczył interwencji w sprawie zmiany przepisów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i rozliczenie otrzymanych dotacji. Drugi zaś interwencji skierowanej do Urzędów Pracy, dążącej do umożliwienia rejestracji jako osoba bezrobotna osobom pełniącym funkcje w zarządach organizacji.
Fot. ze spotkania Zespołu dn. 13 maja 2022 r.