Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się, 17 marca

Adela Gąsiorowska

17 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się. Na spotkaniu omawialiśmy planowane spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i postulaty, które chcielibyśmy omówić w jego trakcie. Rozmawialiśmy także o interwencji w sprawie obowiązkowej elektronizacji sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe, którą podejmujemy wspólnie z Radą Senioralną działającą przy RPO. Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na kwiecień.