Spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się 27 stycznia

Adela Gąsiorowska

Podczas spotkania Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się 27 stycznia dyskutowaliśmy o spotkaniach z Biurem RPO oraz o możliwościach zorganizowania indywidualnego spotkania Zespołu z Rzecznikiem. Omawialiśmy także stan zgłoszonych do tej pory postulatów oraz nowe sprawy, które mogłyby zostać zgłoszone RPO.

Z dotychczas zgłoszonych postulatów, szczególnie skupiliśmy się na braku możliwości otrzymywania statusu osoby bezrobotnej przez osoby pełniące funkcje w zarządach organizacji pozarządowych. Rozmawialiśmy o możliwościach podjęcia przez RPO interwencji w toku zmiany przepisów regulujących tę kwestię oraz bezpośrednich interwencji w urzędach pracy.

Nowe sprawy dotyczyły zaś:

– nierównego traktowania środowiskowych domów samopomocy w porównaniu z DPS-ami,

– braku możliwości skarżenia do sądów administracyjnych decyzji w sprawach otwartych konkursów ofert w kontekście niedawnego wyroku TK w tej sprawie,

– obligatoryjnej elektronizacji niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz

– nadmiernych kontroli funkcjonowania niektórych organizacji pozarządowych.