Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 12 maja – podsumowanie

Anna Duniewicz, Małgorzata Latecka

Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 12 maja rozpoczęło się od podsumowania spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 22 kwietnia, podczas którego Prof. Wiącek mówił m.in. o wsparciu przez Biuro RPO postulatu samorzecznika Janka Gawrońskiego (Klub Świadomej Młodzieży w Łodzi) dotyczącego zniesienia ocen z zachowania. Sylwia Kowalska jeszcze raz przypomniała, jak ważne z punktu widzenia samorzeczników w spektrum autyzmu było spotkanie z RPO 30 marca, które zainspirowało młodzież w spektrum do zainicjowania kilku ważnych zmian w swoich szkołach.

12 maja poruszane były też kwestie aktualnych problemów związanych z kryzysem uchodźczym i jego skutkami odczuwalnymi w polskich szkołach. Jak mówiła pedagożka Marta Szymczyk, szkoły nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne młodych uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy ze względu na brak kompetencji, narzędzi, a przede wszystkim barierę językową. Członkinie Zespołu podkreślały pilną potrzebę wprowadzenia w szkołach edukacji wielokulturowej, włączającej w nurt kształcenia wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.

Konieczne jest też wprowadzenie rozwiązań przyspieszających diagnostykę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i rozwijających się w spektrum autyzmu z rodzin uchodźczych. Izabela Hnidziuk-Machnica podkreślała, że młodzi uchodźcy wojenni w Polsce muszą przechodzić na nowo pełen długi proces diagnostyczny, a rodzice zmuszeni są do przeprowadzenia uciążliwych w sytuacji przesiedleńczej procedur, często bardzo kosztownych (jak tłumaczenia uwierzytelnione z języka ukraińskiego). Brak diagnozy – jak podkreślano – bardzo opóźnia możliwość szybkiej pomocy dziecku z własnymi potrzebami edukacyjnymi. Postulowano zarówno przyspieszenie diagnostyki, jak i zatrudnienie w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej osób ze znajomością języka ukraińskiego, by móc skutecznie prowadzić pracę z dziećmi i młodzieżą uchodźczą oraz ich rodzicami.

Kolejnym etapem pracy Zespołu było omówienie i przyjęcie zaproponowanych wcześniej postulatów z mapy potrzeb. Znalazły się wśród nich rekomendacje zapewnienia wsparcia nauczyciela współorganizującego kształcenie/osoby asystującej każdemu uczniowi/uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodzica; wprowadzenia wymogu znajomości polskiego języka migowego przez nauczycieli i pedagogów w Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących i prowadzenia zajęć w PJM; dostępu nauczycieli/lek do wsparcia superwizyjnego i psychologicznego; wsparcia prawnego RPO dla dyrektorów i nauczycieli w kontekście zmian w prawie oświatowym i wspierania przez Rzecznika Praw Obywatelskich współpracy organizacji pozarządowych z placówkami edukacyjnymi.

Pod koniec spotkania Izabela Hnidziuk-Machnica z Fundacji ALEKlasa opowiedziała o organizowanej przez jej fundację wraz z Fundacją Prodeste w Warszawie w dn. 21-23 maja międzynarodowej konferencji pod hasłem „Autyzm. Ewolucja”. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Tony Attwood, ekspert w dziedzinie Zespołu Aspergera, specjaliści i specjaliści z obszaru spektrum autyzmu, ale też rodzice i osoby autystyczne, w tym członek Zespołu Edukacja Włączająca, nastoletni samorzecznik Jan Gawroński.

Kolejne spotkanie Zespołu ustalono na 9 czerwca w godz. 18.00-19:30.