Spotkanie Zespołu Koalicja Infolinii 19 kwietnia – podsumowanie

Joanna Troszczyńska-Reyman

19 kwietnia odbyło się kolejne robocze spotkanie dotyczące reaktywacji Koalicji Infolinii i informatora zawierającego materiały na temat infolinii oraz telefonów i organizacji pomocowych.

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób – przedstawicielek i przedstawicieli zaangażowanych w projekt organizacji społecznych. Ustalono, że koordynatorka Joanna Troszczyńska-Reyman przygotuje spis informacji o podmiotach zainteresowanych obecnością w informatorze, z podziałem na te, które się już zgłosiły, oraz drugi – zawierający propozycje instytucji i organizacji, które powinny się w nim znaleźć. Taki spis ułatwi analizę potencjalnej zawartości powstającego informatora. Zrezygnowano z zakładania bazy online, w której wszyscy mogliby wprowadzać swoje dane, w obawie o wprowadzenie bałaganu.

Zastanawiano się także nad wprowadzeniem deklaracji przystąpienia do Koalicji Infolinii. Z jednej strony porządkuje to działania infolinii, nakłada na jej przedstawicieli obowiązek aktualizowania danych zawartych w informatorze i wymusza aktywność we współpracy. Z drugiej jednak strony jest to kolejna formalność i „papierologia”, której starają się unikać zarówno instytucje, jak i organizacje i inicjatywy udzielające wsparcia.

Nie podjęto ostatecznej decyzji. Bardzo ważne jest jednak – zgodnie z sugestią Anny Szalast – by wyznaczyć osobę do aktualizacji bazy danych z danej infolinii/ organizacji świadczącej pomoc.

Podczas kwietniowego spotkania Koalicji Infolinii rozmawiano także o zmianie nazwy informatora. Padły następujące propozycje:

– Informator Obywatelski,
– Informator Pomocowy,
– Nawigator pomocy.

Decyzja jeszcze nie zapadła – czekamy na uwagi i sugestie członków/kiń Zespołu.

Jak poinformowała Urszula Jaworska, 20 kwietnia ma się odbyć spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, podczas którego zostanie przekazana wstępna informacja i zaproszenie do udziału tego urzędu w projekcie Koalicja Infolinii. Mamy nadzieję, że podczas najbliższego spotkania z przedstawicielami Zespołu Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” Biuro RPP zaproponuje, w jakich obszarach tematycznych i zakresach włączy się do KI w obszarze ochrony zdrowia. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i jego zespołem (także w sprawie Koalicji Infolinii) odbędzie się 28 kwietnia.

Ustalono także wstępny skład redakcyjny. Będzie to Joanna Troszczyńska-Reyman przy wsparciu Małgorzaty Lateckiej, Anny Szalast i Hanny Pasterny.  W tej chwili czekamy na materiały (odpowiedzi na pytania, które są podstawą do opisania danej instytucji czy organizacji wspierającej). Teksty zostaną opracowane i przypisane do odpowiednich obszarów tematycznych. Czekamy także na logotypy organizacji, najlepiej w wersji czarno-białej.

Przypominamy adres, na który powinny spływać wszystkie materiały:
koalicjainfolinii.wp.pl

 

Kolejne spotkanie Zespołu Koalicja Infolinii odbędzie się 17 maja o godz. 17.00.