Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 15 marca 2024 r.

Anna Duniewicz

Spotkanie 15 marca rozpoczęłyśmy od podsumowania spotkania Zespołu z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Valerim Vachevem 20 lutego w sprawie dostępu do zdrowych roślinnych posiłków w placówkach edukacyjnych oraz spotkania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzeczniczką Praw Dziecka 11 marca.

Rozmawiając o wrażeniach z bardzo dobrego spotkania z Zastępcą RPO, które koordynowały Anna Spurek i Morgan Janowicz z Green Rev Institute i z energetycznego, wielowątkowego spotkania z Rzeczniczką Praw Dziecka, zwracałyśmy uwagę na konieczność zadbania o spójny przekaz podczas tak ważnych wydarzeń rzeczniczych, ale też o nieprzekraczanie czasu wypowiedzi i niewprowadzanie do dyskusji wątków pobocznych.

Następnie planowałyśmy wspólnie kolejne spotkanie z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące prawa do oddychania czystym powietrzem i praw pieszych. Wydarzenie to odbędzie się w formule hybrydowej 12 kwietnia, a koordynować je będzie Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w mieście.

Wcześniej, 6 kwietnia, w Wisznicach na Lubelszczyźnie odbędzie się debata lokalna pt. „Fermy przemysłowe – zagrożenie dla lokalnych społeczności, środowiska i rolnictwa”, współorganizowana przez Koalicję Żywa Ziemia i Inicjatywę „Nasz Rzecznik” (w ramach projektu CECEP) wraz z Koalicją Klimatyczną oraz Koalicją Stop Fermom Przemysłowym. W debacie wezmą udział przedstawiciele_ki Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO: Łukasz Kosiedowski (Zastępca Dyrektora Zespołu), Małgorzata Żera i Małgorzata Żmudka-Wyrwał. Na debatę zapraszamy też serdecznie osoby z Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Z kolei 10 maja w Muzeum Warszawskiej Pragi odbędzie się debata z polity(cz)kami, która jest częścią naszych działań w ramach stypendium „Changemakers for Democracy”. Padła propozycja, by na debatę zaprosić Mikołaja Dorożałę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ministrę Zdrowia i Ministrę Edukacji Narodowej.

W dalszej części spotkania prof. Paulina Kramarz (Nauka dla Przyrody, Uniwersytet Jagielloński) zgłosiła problem zniesienia w najbliższym czasie przez rząd zerowego VAT-u na żywność, co będzie dramatem dla wielu osób ubogich i zagrożonych ubóstwem. Anna Spurek i Paulina Kramarz przygotują wniosek w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na koniec krótko przedstawiłyśmy wyniki badań Fundacji More in Common dotyczących nastrojów panujących wśród Polaków przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

https://www.moreincommon.pl/co-robimy/zmeczona-wspolnota/

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2248583,1,wiosenna-nadzieja-polacy-maja-lepsze-nastroje-ale-pierwsi-prezentujemy-wyniki-prestizowego-badania.read

Wywiad Adamem Traczykiem z More in Common można przeczytać na portalu ngo.pl:

https://publicystyka.ngo.pl/poszukajmy-jezyka-ktory-otworzy-przestrzen-do-rozmawiania-o-tematach-budzacych-kontrowersje-polki-i-polacy-tego-chca

 

Na stronie Instytutu Spraw Publicznych – obalanie mitów o rolnictwie:

https://www.isp.org.pl/pl/aktualnosci/protesty-rolnikow-w-polsce-10-mitow-o-rolnictwie-komentarz-isp-dr-paulina-sobiesiak-penszko

 

Ważne:

  • Inicjatywa „Nasz Rzecznik” współtworzy kampanię społeczną „Wybory dostępne dla wszystkich”, którą poprowadzimy z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i z Biurem RPO oraz debatę

Petycję o wybory w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami można podpisać tu:

https://akcja.link/dostepne-wybory

  • Już oficjalnie jesteśmy w gronie 15 inicjatywy uczestniczących w programie stypendialnym Changemakers for Democracy:

https://naszrzecznik.pl/koordynatorka-inicjatywy-nasz-rzecznik-stypendystka-programu-changemakers-for-democracy/

  • Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw oraz postulaty i wnioski do RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy lub mailowo na adres biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Termin następnego spotkania Zespołu: 10 kwietnia