Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 20 kwietnia – podsumowanie

Anna Duniewicz

Na początku spotkania Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 20 kwietnia omówiliśmy pierwsze postulaty przekazane do Biura RPO w formatkach oraz wysłany do Rzecznika list w sprawie zorganizowania Okrągłego Stołu dla Rolnictwa, zredagowany przez dr hab. Paulinę Kramarz. Następnie wspólnie zdecydowaliśmy o priorytetowych postulatach z przekazanej do Biura RPO mapy potrzeb, które Koordynatorka Zespołu, Katarzyna Karpa-Świderek, przedstawi na spotkaniu z RPO 22 kwietnia.

Wśród najważniejszych i najpilniejszych spraw znalazły się m.in. transformacja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozwój energetyki obywatelskiej, ważne też w kontekście bezpieczeństwa energetycznego (wojna w Ukrainie, uniezależnienie od Rosji i od paliw kopalnych); wstrzymanie budowy muru na polsko-białoruskiej granicy (dramat dla osób uchodźczych, ale też lokalnych mieszkańców i środowiska); większa kontrola społeczna nad wielkimi inwestycjami, w tym hydrotechnicznymi, zagrażającymi środowisku; Okrągły Stół dla Rolnictwa i zaskarżanie uchwał w sprawie obwodów łowieckich, dających myśliwym prawo do wchodzenia na prywatne nieruchomości, o co od dawna walczy łódzki Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy też o tym, jak zatwierdzamy jako zespół kolejne inicjatywy i postulaty ważne dla danej organizacji, choć być może nie do końca w pełni popierane przez wszystkich członków i członkinie Zespołu. Zaplanowaliśmy również prace nad kolejnymi postulatami do opracowania w formatkach i kolejne działania po spotkaniu z RPO 22 kwietnia. Ponowiliśmy także zaproszenie dla organizacji działających na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt do przystąpienia do projektu Koalicja Infolinii Biura RPO, realizowanego wspólnie z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

Kolejne spotkanie Zespołu ustaliliśmy na 19 maja (czwartek) w godz. 13:00-14:30.

 

* * *

Nieustannie zachęcamy do zgłaszania indywidualnych skarg i przypadków naruszania praw obywatelskich Rzecznikowi Praw Obywatelskich:

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo