Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 10 października

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz, Joanna Gzyra-Iskandar

Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 10 października rozpoczęłyśmy podsumowaniem ostatnich działań i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. We wrześniu ruszyły współorganizowane przez Inicjatywę spotkania lokalne przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 października w Chełmie. Koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anna Duniewicz, opowiedziała też o konferencji Fundacji ALEKlasa „Uczeń w spektrum autyzmu w systemie edukacji – czas na zmiany” (8-9 października), podczas której mówiła o działaniach naszej koalicji. Na konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich i Biuro RPO otrzymali nagrodę za wspieranie osób w spektrum autyzmu.

12 października w ramach Koalicji Infolinii, w Biurze RPO odbędzie się szkolenie dotyczące prewencji samobójstw. Relacja po szkoleniu będzie dostępna na stronie naszrzecznik.pl.

Trwa „naszrzecznikowe” wsparcie psychologiczne i informacyjne dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przygotowane i prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami Mudita i HaKoach. 8 listopada w Biurze RPO odbędzie się warsztat „Jak zgłaszać sprawy RPO?” skierowany do osób uchodźczych z Ukrainy, ale też osób i organizacji je wspierających. Konieczne jest docieranie z informacją o tym, że problemy do RPO mogą zgłaszać również osoby uchodźcze. – Podejmujemy działania, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że pomocy psychologicznej i doradczej udziela Ukrainkom m.in. Centrum Praw Kobiet – mówiła Joanna Gzyra- Iskandar, koordynatorka Zespołu Praw Kobiet.

10 listopada odbędzie się połączone spotkanie Zespołów: Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Praw Opiekunek, Zdrowie i Edukacja Włączająca wokół kilku międzysektorowych tematów. Na stronie Inicjatywy pojawi się przypomnienie o spotkaniu.

9 i 10 grudnia to bardzo ważna data dla całej Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10.12) odbędzie się, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, duże wydarzenie integracyjne. Podczas dwóch dni przewidziane są dyskusje, projekcje filmów, warsztaty, ale też podsumowanie dotychczasowej działalności i planowanie dalszych działań. Anna Duniewicz poprosiła uczestniczki spotkania o przygotowanie propozycji tematów do omówienia podczas spotkania.

Joanna Gzyra-Iskandar zaproponowała przeprowadzenie warsztatu na temat tego, jak reagować na kampanię oszczerstw i SLAPPy – działania prawnym wymierzone w osoby aktywistyczne i dziennikarzy, by zablokować udział społeczeństwa w debacie publicznej, zniechęcić do protestów, blokować informacje o nadużyciach władzy itp. Z udziałem m.in. OFOP-u i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstał właśnie zespół ds. przeciwdziałania SLAPP-om (polska grupa robocza przeciw SLAPP). Celem organizacji, które utworzyły grupę: ARTICLE 19, ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, OFOP oraz Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jest wspólne działanie na rzecz wsparcia osób i NGOs poszkodowanych przez SLAPPy i na rzecz zmiany przepisów w Polsce.

Joanna Gzyra-Iskandar i Agnieszka Łuczak, łódzka pełnomocniczka Kongresu Kobiet, podzieliły się wrażeniami z XIV Kongresu Kobiet, który odbywał się 8 i 9 października we Wrocławiu. Joanna skupiła się na wrażeniach z filmu „O tym się nie mówi”. Wymowa filmu poświęconego sytuacji kobiet i lekarzy po pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego jest mocno kontrowersyjna, podobnie jak (również dla samych członkiń Kongresu Kobiet) nagroda przyznana przez Zarząd KK Donaldowi Tuskowi, o czym wspomniała Agnieszka Łuczak. Kongres to jednak przede wszystkim mnóstwo spotkań, dyskusji, prezentacji działań i inicjatyw realizowanych przez organizacje działające na rzecz kobiet i praw kobiet. Spotkania z ekspertkami różnych dziedzin, akademiczkami, polityczkami, przedstawicielkami świata kultury i mediów. I to wszystko w dużej obfitości miało w tym roku miejsce, po dwóch latach pandemicznej, okrojonej formuły Kongresu Kobiet.

Kolejnym ważnym tematem było planowane na 18 listopada spotkanie delegacji Zespołów Praw Kobiet i Praw Opiekunek i Opiekunów z Rzecznikiem Praw Obywatellskich. Spotkanie przewidziane jest w formule hybrydowej. Tydzień przed spotkaniem musimy dostarczyć do Biura RPO listę uczestniczek oraz tematów, które chcemy poruszyć, aby Biuro RPO mogło przygotować się do spotkania. Naszą rolą jest przygotować postulaty, które chcemy przedstawić Rzecznikowi. Joanna Gzyra-Iskandar zaproponowała, że będzie moderatorką części spotkania dotyczącej praw kobiet. Koordynatorka Zespołu Praw Opiekunek/ów, Olga Ślepowrońska, będzie moderować wystąpienia obecnych stacjonarnie opiekunek, a Anna Duniewicz zajmie się moderacją zdalną.

W punkcie „Nowe ważne sprawy i postulaty” głos zabrała Joanna Gzyra-Iskandar informując, że Centrum Praw Kobiet przygotowuje kampanię społeczną dotyczącą (nie)równego podziału obowiązków opiekuńczych wobec dzieci w kontekście unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Kampania ruszy już w październiku. Partnerem merytorycznym kampanii została Fundacja Share The Care. CPK wystąpiło do RPO o objęcie patronatem kampanii. Rzecznik patronuje również bieżącej kampanii „STAND UP. Sprzeciw się molestowaniu seksualnemu w miejscu publicznym”.

Socjolożka Izabela Desperak (Łódzki Szlak Kobiet) opowiedziała o raporcie Różowej Skrzyneczki z badania na temat ubóstwa menstruacyjnego, dostępności do środków higieny menstruacyjnej i dostępności do toalet publicznych. Wciąż brakuje danych ilościowych, które obrazowałyby problemy w tych obszarach. Są to bariery, o których warto poinformować w przyszłości RPO, bo na dziś jest to temat zamiatany pod dywan. Raport jest dostępny na stronie Różowej Skrzyneczki i warto go przekazać Rzecznikowi. Iza Desperak zaproponowała, by w trakcie kolejnych spotkań Zespołu poświęcić czas na przedstawienie problemów związanych z ubóstwem menstruacyjnym.

 

Data następnego spotkania Zespołu została ustalona na 9 listopada godz. 17.30.

 

Przypomnienie:

Zgłaszajmy i zachęcajmy do zgłaszania przypadków naruszania praw kobiet w formularzu, do którego można dołączyć formatkę postulatową:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy