Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 11 stycznia

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz
  • Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na nasz postulat dotyczący implementacji dyrektywy work-life balance, zgłaszany na grudniowym spotkaniu z RPO. Prof. Wiącek wystosował wystąpienie do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, w którym przekonuje m.in. do wprowadzenia zasiłku rodzicielskiego w wysokości 100% wynagrodzenia dla obojga rodziców.
  • Utrzymanie partnerskiego charakteru współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich to również bezpośredni kontakt z ekspertkami i ekspertami, którzy zajmują się naszymi postulatami. To da nam m.in. wiedzę, na jakim etapie są zgłaszane przez nas postulaty.
  • W roku wyborczym opracujemy pytania do kandydatów/ek dotyczące naszych postulatów. Przekażemy je politykom i polityczkom, by dowiedzieć się, co zamierzają zrobić w istotnych dla nas sprawach.

 

Podczas spotkania Zespołu Praw Kobiet 11 stycznia podsumowałyśmy ostanie ważne dla nas i Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wydarzenia i skupiłyśmy się na priorytetach w 2023 r.

 

Najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca i najbliższe plany:

  • Po spotkaniu 2 grudnia, Zespołów Praw Opiekunów/ek i Praw Kobiet z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które uznałyśmy za bardzo udane i konkretne, ponawiamy prośbę o nadsyłanie materiałów dotyczących poruszanych podczas tego spotkania tematów i problemów. W najbliższym czasie przekażemy je do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • 9 i 10 grudnia pod hasłem “Godność, Równość, Solidarność” w Warszawie odbyło się spotkanie osób i organizacji skupionych w Inicjatywie “Nasz Rzecznik”, wpisujące się jednocześnie w Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS “Prawa człowieka w filmie”. Było to wydarzenie współorganizowane przez OFOP razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Siecią Obywatelską Watchdog Polska oraz Funduszem Obywatelskim Henryka Wujca. W trakcie spotkania odbyliśmy dyskusję podsumowującą dotychczasową działalność Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i omówiliśmy dalsze plany. Zapadła decyzja dotycząca kontynuowania współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas tego wydarzenia została przyznana pierwsza Obywatelska Nagroda im. H. Wujca, którą wręczyliśmy dr Hanny Machińskiej, byłej już zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” podpisywaliśmy list do RPO w sprawie dymisji dr Machińskiej, a dziś obyło się spotkanie sygnatariuszy tego listu. Wkrótce ma dojść do spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji, z którymi współpracowała i które wspierała dr Hanna Machińska.

  • 13 stycznia odbędzie się spotkanie Zespołu Klimat/Ochrona Środowiska z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielami Biura RPO.
  • Na 24 stycznia zaplanowane jest spotkanie koordynatorów/rek zespołów tematycznych Inicjatywy “Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Podczas tego spotkania podsumujemy roczne działania w ramach współpracy z Biurem RPO i zaplanujemy kolejne.
  • Zespół redakcyjny kończący pracę nad Manifestem zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgłosił swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

https://ofop.eu/inicjatywa-nasz-rzecznik-konczy-prace-nad-manifestem-zdrowia-psychicznego-i-zglasza-uwagi-do-nowelizowanej-ustawy-o-ochronie-zdrowia-psychicznego/?fbclid=IwAR3Svl9WVr0tPalvrxiiHG6C1DAzaHE7G5UQOg5EorGL-4DAMrM1wtigVPI

  • Kontynuujemy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Możemy zgłaszać postulaty także do tej instytucji, zwłaszcza że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z przedstawiciel(k)ami Rzecznika Praw Pacjenta.

 

  • Powołując się na zgłoszony przez nas postulat, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Anny Schmidt, pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, w sprawie implementacji unijnej dyrektywy work-life balance z 20 czerwca 2019 r. Dyrektywa dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Termin jej implementacji przez państwa UE upłynął 2 sierpnia 2022 r. W swoim wystąpieniu RPO m.in. wnioskuje, by urlop każdego rodzica wynosił 100% uposażenia. Przepisy przyznające ojcu dziecka zasiłek w wysokości jedynie 70% podstawy wymiaru zasiłku, podczas gdy matce – 81,5%, powodowałyby dalsze wypychanie kobiet z rynku pracy w przypadku realizacji obowiązków rodzicielskich.

Bardzo się cieszymy, że postulat wyartykułowany na spotkaniu naszego zespołu 2 grudnia i przekazany wcześniej do Biura RPO został podjęty przez Rzecznika. Postulat ten przygotowała Fundacja “Rodzic w mieście”, a podczas grudniowego spotkania z RPO prezentowała go Karolina Bury.

Wystąpienie RPO w sprawie dyrektywy work-life balance: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zycie-zawodowe-prywatne-rodzicow-dyrektywa-implementacja

Petycję w sprawie dyrektywy, którą można wciąż podpisywać, przygotowały Fundacja Rodzic w mieście i Akcja Demokracja:

http://bit.ly/podpisz-petycje-dyrektywa-work-life-balance

Publikujemy też link do kolejnej petycji Fundacji „Rodzic w mieście” i “Akcja Demokracja” w sprawie czystego powietrza, o której będzie mowa 13 stycznia na spotkaniu Zespołu Klimat/Ochrona Środowiska z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

https://kampania.akcjademokracja.pl/petitions/czystego-powietrza-dla-nas-i-dla-naszych-dzieci

Sprawy bieżące:

Podjęliśmy też współpracę z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Także do tej instytucji możemy jako Zespół kierować wnioski i postulaty, które w obszarze praw kobiet są dla nas istotne.

Po raz pierwszy na spotkaniu Zespołu Praw Kobiet powitaliśmy Jo Janowicz z European Fem Institute, organizacji, która działa na rzecz praw człowieka i praw kobiet w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy. EFI skupia się na pracy strażniczej i rzeczniczej na poziomie Unii Europejskiej i aktualnie również na rzecz praw kobiet w Ukrainie.

Z perspektywy uchodźczyń, Olena Dekhtar (CPK Warszawa) mówiła, że wciąż aktualne są problemy dotyczące wynajmu mieszkań oraz komplikacje wynikające z utraty statusu UKR. Dużym wsparciem dla Ukrainek są działania, dyżury i pomoc psychologiczna w Centrum Praw Kobiet.

Wsparcie dla osób uchodźczych to również dokument wypracowany przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”, który wciąż uaktualniamy i współtworzymy:

https://docs.google.com/document/d/1laBb7nqBkR0lVVFaaVA9h2vtNBqnTL5mpoa9YZ8bbLU/edit

Jak chcemy dalej współpracować z RPO, jakie sprawy są dla nas ważne?

Ustaliłyśmy, że jesteśmy gotowe do dalszej współpracy z biurem i ekspertami Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że potrzebny jest bezpośredni kontakt z ekspertkami/tami, którzy zajmują się naszymi postulatami. Powinnyśmy mieć wiedzę, na jakim etapie są postulaty, które dotychczas zgłaszałyśmy. Potrzebne są więc kontakty do osób z Biura, które pilotują konkretne postulaty. Wiemy, że są tam osoby bardzo zaangażowane w ważne dla nas sprawy. Naszym celem jest stworzenie i utrzymanie partnerskiego charakteru współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Joanna Gzyra-Iskandar (OFOP) przypomniała, że 9 grudnia pojawił się pomysł, by jako cała Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, bez podziału na zespoły, podejmować wspólne postulaty i wspierać ważne dla nas tematy, kampanie, akcje itp.

Podczas warszawskiego wydarzenia w Kinie Muranów padł m.in. postulat dotyczący dostępności publicznych toalet. Jest to postulat “feministyczny”, ale dotyczy też osób z niepełnosprawnościami i opiekunów/ek twz. osób zależnych. Sprawą dostępności toalet publicznych powinny się w głównej mierze zajmować samorządy jako inwestorzy obiektów użyteczności publicznej. Kwestią otwartą do dyskusji pozostaje, jak zaangażować Rzecznika i inne instytucje w ten temat. Temat zbliżony dotyczy też rozwijania sieci komfortek (pokojów pielęgnacyjnych wyposażonych w leżanki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami). Materiały dotyczące komfortek w najbliższym czasie trafią do Biura RPO.

Jednym z priorytetów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” jest zachowanie neutralności politycznej. Jednocześnie działamy w roku wyborczym i w związku z tym powinniśmy opracowywać i zadawać pytania politykom i polityczkom, co sądzą i co zamierzają zrobić w sprawach dla nas istotnych, a zatem czy ostatecznie warto na nich głosować. Postawiłyśmy przed sobą zadanie przejrzenia naszych postulatów i przekształcenia ich w pytania do polityków/czek. Wrócimy do tego na kolejnym spotkaniu.

Ważne jest też wspieranie się wzajemne w naszych kampaniach, akcjach ulicznych itp. To daje poczucie wspólnoty, wzmacnia nasze postulaty i ułatwia dotarcie z nimi dalej.

Co dzieje się w naszych organizacjach?

Stowarzyszenie Kongres Kobiet zaprasza po raz drugi do udziału w plebiscycie 16 Liderek Równości.

Szczegóły na stronie: https://www.kongreskobiet.pl/16-liderek-rownosci-ii-edycja

Centrum Praw Kobiet realizuje warsztaty “Jak reagować na molestowanie seksualne w przestrzeni publicznej”. Warsztaty (trwające 60-90 minut) oferowane są bezpłatnie, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim (jest także opcja tłumaczenia szkolenia na j. ukraiński).  Organizowane są stacjonarnie dla 30 do 40 osób i on-line na platformie ZOOM od 60 do 80 osób.

Kontakt: anna.thieme@cpk.org.pl

Wciąż trwają konsultacje publiczne ws. opracowywania wiążących standardów w celu wzmocnienia organów ds. równości w Europie:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13098-Organy-ds-rownosci-wiazace-normy_pl

 

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych, przypadków przemocy wobec kobiet do Biura RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Istnieje możliwość zgłaszania takich wniosków/skarg i postulatów w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina

 

Następne spotkane Zespołu odbędzie się 8 lutego (środa) o godz. 18.00.