Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 7 czerwca

Joanna Gzyra-Iskandar

Szóste spotkanie Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” rozpoczęło się od przedstawienia działań podjętych w ostatnim czasie przez RPO, związanych z misją naszej inicjatywy. W stanowisku dla TK z 20 maja Rzecznik wsparł postulat łączenia pracy zarobkowej z opieką nad osobą z niepełnosprawnością, którą to kwestię podnosiło kilka zespołów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” – Zespół Praw Kobiet, Zespół Praw Opiekunek i Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Wspomniane zostało również wystąpienie Rzecznika, w którym RPO zaprasza organizacje społeczne do podejmowania współpracy z Biurem i wspomina spotkanie 22 kwietnia. Niebawem możemy się też spodziewać odpowiedzi Biura na nasze postulaty i informacji o tym, jak będzie przebiegała komunikacja z Biurem.

W czasie spotkania członkinie Zespołu podzieliły się swoimi trudnościami w związku z opracowywaniem formatek. Część wątpliwości została omówiona i rozwiana na bieżąco, a na część będzie przestrzeń w czasie warsztatu podczas zjazdu koalicji „Nasz Rzecznik” w Łodzi 14 czerwca.

Następnym punktem spotkania było omówienie postulatów opracowanych w formatce przez Centrum Praw Kobiet. Dotyczyły one możliwych działań Rzecznika w związku z wdrażaniem Konwencji stambulskiej. Biuro Rzecznika podejmuje w tym zakresie wiele cennych działań (które są wymienione w formatce), jednak w opracowaniu są przedstawione możliwości ich rozszerzenia i zintensyfikowania, przede wszystkim w sferze budowania świadomości nt. wagi i roli Konwencji stambulskiej w ochronie praw kobiet doświadczających przemocy. W czasie dyskusji nad formatką pojawiły się propozycje, w jaki sposób warto ją rozbudować i uzupełnić (np. o dane statystyczne dotyczące skali przemocy wobec kobiet w Polsce).

Pozostałe organizacje, których przedstawicielki zgłosiły się do opracowania postulatów w formatce postarają się przygotować je na kolejne spotkanie przed wakacyjną przerwą.

Do zespołu dołączyła kolejna reprezentantka Fundacji Autonomia, która została wprowadzona w sposób pracy Zespołu i zadeklaruje w najbliższym czasie, który postulat opracuje.

Członkinie Zespołu zgodziły się co do tego, aby podejmować współpracę z mediami w celu nagłośnienia działań Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Ten temat będzie także poruszany podczas stacjonarnego spotkania 14 czerwca.

W kontekście trwającej wojny w Ukrainie uczestniczki spotkania wymieniły się bieżącymi informacjami dotyczącymi działań pomocowych inicjowanych przez ich organizacje.

Przedstawicielka Centrum Praw Kobiet poinformowała również, że w drugiej połowie czerwca powinno się odbyć pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów (trzy organizacje członkowskie Inicjatywy „Nasego Rzecznik” działają również w obywatelskim komitecie).

Stałym elementem spotkania jest apel o zgłaszanie przypadków łamania praw, dyskryminacji i przemocy instytucjonalnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, aby organ mógł podjąć stosowane działania.

Termin kolejnego spotkania Zespołu Praw Kobiet został ustalony na 5 lipca o godz. 18:00.