Spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów 23 maja

Anna Duniewicz

„Uzależnienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od rezygnacji opiekuna osoby z niepełnosprawnością z pracy zarobkowej jest niezgodne z Konstytucją, która nakłada na władze obowiązek pomocy tym osobom” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego z 18 maja 2022 r. Praca i opieka nie muszą się wykluczać – przekonuje RPO.

[źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-swiadczenie-pielegnacyjne-praca-rezygnacja-tk]

Opinia Rzecznika wzbudziła wielką nadzieję i entuzjazm na spotkaniu Zespołu Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” – zniesienie zakazu pracy zarobkowej na świadczeniach opiekuńczych było jednym z najmocniej akcentowanych postulatów na spotkaniu z RPO 22 kwietnia, podnoszonym także przez Zespół Praw Kobiet. Na spotkaniu 23 maja postulat ten został finalnie opracowany w formatce, a następnie przesłany do Biura RPO z podziękowaniem za dotychczasowe działania obecnego i poprzedniego RPO w kwestii zniesienia dyskryminującego opiekunki i opiekunów zakazu.

 

Wśród postulatów, które do czasu kolejnego spotkania chcemy szczegółowo opracować w formatkach znalazły się też m.in.:

–  Odpowiednio wyższe finansowe wsparcie opiekunek/ów wspierających więcej niż jednego podopiecznego (1:1);

– Wprowadzenie wsparcia finansowego dla opiekunek/ów pobierających emerytury lub renty w postaci wyrównania między świadczeniem pielęgnacyjnym a wysokością świadczenia emerytalno-rentowego, które pobiera opiekun/ka;

– Objęcie prawem do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich opiekunek i opiekunów, bez względu na to, czy i jakie świadczenia pieniężne z tytułu opieki pobierają;

– Objęcie instrumentami wsparcia programu „Za życiem” także dorosłych osób z niepełnosprawnościami i starszych opiekunek/ów;

– Lepsza informacja dla rodzica/opiekuna “na początku drogi” i kiedy wchodzą w życie nowe programy pomocowe;

– Pełna 100% refundacja min. pięciu sztuk pieluchomajtek na dobę dla dzieci i dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które nie kontrolują potrzeb fizjologicznych.

 

Na kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na 20 czerwca (18:00-19:30), wrócimy do postulatu dotyczącego środowiskowych domów samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną, postulatu „jednego okienka” i pomysłu „karty opiekuna”. Podzielimy się pracą nad kolejnymi punktami z naszej mapy potrzeb, poruszymy kolejne ważne sprawy. Przed nami też stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi 14 czerwca, na które serdecznie zapraszamy osoby działające w Zespole Praw Opiekunek/ów.

 

#naszeprawa

#NaszRzecznik