Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 19 maja

Anna Duniewicz

Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 19 maja rozpoczęło się od krótkiego podsumowania spotkania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 22 kwietnia – przedstawienia przez koordynatorkę Zespołu, Justynę Nakielską (KPH), najważniejszych wybranych wspólnie spraw i postulatów oraz odpowiedzi udzielonych przez RPO. Rzecznik zadeklarował wówczas swoje wsparcie i chęć spotkania z przedstawiciel(k)ami społeczności LGBT i organizacjami je wspierającymi, a także bardziej szczegółowych, technicznych spotkań w mniejszych zespołach tematycznych Inicjatywy. Biuro RPO czeka też na postulaty opracowane w formatkach.

Justyna Nakielska zapowiedziała też, że 23 maja skierujemy w imieniu Zespołu Praw Osób LBGTQ+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik” list do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o spotkanie Profesora Wiącka z przedstawicielkami i przedstawicielami polskich organizacji społecznych działających na rzecz praw osób nieheteronormatywnych na terenie całej Polski. List do RPO został na spotkaniu odczytany i wstępnie zaakceptowany, a po spotkaniu koordynatorka przesłała go członkiniom/kom Zespołu do konsultacji i uzupełnienia przed przekazaniem go Rzecznikowi.

Koordynatorka zwróciła się też do członkiń/ów Zespołu z prośbą o opracowanie w formatce zaproponowanego przez nie/nich lub wybranego postulatu z listy przesłanej do Biura RPO przed spotkaniem 22 kwietnia. Pracować nad postulatami można też wspólnie. Optymalne byłoby opracowanie w formatce przez każdą osobę/organizację jednego postulatu na kolejne spotkanie, planowane między 20-24 czerwca (dokładny termin do wspólnego ustalenia do dn. 25 maja).

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem wszystkich członkiń/ów Zespołu na stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Łodzi 14 czerwca.