Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 5 grudnia

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz, Justyna Nakielska

Dalej działamy na rzecz uchylenia “stref wolnych od LGBT” oraz angażujemy się w monitoring programów funduszy unijnych.

Młodzież LGBT+ przybywająca z małych miejscowości do internatów i burs w dużym mieście wojewódzkim napotyka na ogromną falę homofobii i transfobii.

Będziemy pracować nad uwagami do podręcznika postępowań sądowych dotyczących uzgodnienia płci, który został wydany dwa lata temu przez Biuro RPO.

Robimy plany na wysyłki kolejnych skarg związanych z niedyskryminacją i przestrzeganiem praw człowieka osób LGBT+ do BRPO.

 

Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ rozpoczął – jak zawsze – przegląd ostatnich aktywności w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik” . Wśród ważnych wydarzeń odnotowaliśmy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który wnosi o uchylenie dyskryminujących samorządowych uchwał „anty-LGBT”. RPO zwrócił się do organów 36 samorządów w Polsce o podjęcie uchwał w celu ich uchylenia. Poniżej link do materiału na naszej stronie:

https://naszrzecznik.pl/rpo-wnosi-o-uchylenie-dyskryminujacych-samorzadowych-uchwal-anty-lgbt/

Koordynatorka Zespołu, Justyna Nakielska (Kampania Przeciw Homofobii), wróciła do spotkania RPO z przedstawicielami/kami Zespołu Praw Osób LGBT+ w lipcu tego roku. Przedstawiono wówczas Rzecznikowi priorytetowe obszary, którymi zajmował się Zespół: postulaty ws. „stref wolnych od LGBT”, dotyczące praw rodzin i praw osób transpłciowych. Zwróciliśmy uwagę, że warto zapraszać Rzecznika na różnego rodzaju lokalne wydarzenia, gdyż RPO obiecywał zaangażowanie w takie inicjatywy. – Z naszej strony padła też deklaracja pomocy przy nowelizacji poradnika dla sędziów, radców i adwokatów wydawanego przez Biuro RPO – dodał Paweł Szulewski (Federacja Znaki Równości).

– Niewątpliwie należy wzmóc nasze działania jako aktywistów i aktywistek społeczności LGBT+ i kierować do Biura RPO więcej sygnałów/postulatów w naszych sprawach – podsumowała lipcowe spotkanie Justyna Nakielska.

Następnie członkowie i członkinie Zespołu opowiedzieli, czym aktualnie zajmują się w swoich organizacjach i jakie projekty są przez nich realizowane. Mówili też o pojawiających się przy tej okazji problemach.

I tak, poznańska Fundacja „Akceptacja” skupia się na prawach osób transpłciowych oraz osób w kryzysie bezdomności, o czym mówiła Anna Szymkowiak. Transfuzja aktualnie realizuje dwa projekty z udziałem środków z UNICEF. Jest to wsparcie medyczne w tym osób uchodźczych. Trwa też praca nad podręcznikiem dla studentów uczelni medycznych i dla podmiotów ochrony zdrowia, jak kontaktować się z osobami transpłciowymi. Z kolei w ramach KPH rozpoczęło się wdrażanie strategii na najbliższe kilka lat. Praca skupia się na priorytetach, kierunkach działań, w tym dotyczących osób trans. – Po wypracowaniu narzędzi dla uczelni medycznych, będziemy zapewne prosić o rekomendacje tych rozwiązań przez RPO – mówiła Anna Szymkowiak.

„Tęczowy Tarnów” to organizacja skupiająca się na tworzeniu bezpiecznej, queerowej przestrzeni w Tarnowie. Niestety w pierwszej połowie roku miasto zostało zaklejone homofobicznymi plakatami. Organizacja zwróciła się z tą sprawą do prokuratury. Sąd uznał, że to wprawdzie było stygmatyzujące i dyskryminujące, ale brakuje przepisów prawnych pozwalających na reakcję ze strony służb. Sprawa jest w toku. – Tymczasem skupiamy się na innych obszarach – mówiła Greta Pękała. Organizacja musiała zwrócić grant na wsparcie osób transpłciowych, bo nie znaleźli bezpiecznego miejsca, w którym mogli przeprowadzić takie zajęcia.

Przypomnieliśmy, że instytucje, które otrzymują finansowe wsparcie ze środków unijnych nie mogą odmawiać użyczenia lokali na organizację wydarzeń kierowanych do społeczności LGBT+. Jest to ewidentne nadużycie i dyskryminacja. Takie sytuacje trzeba zgłaszać, także RPO. Zachęcamy też do włączenia się w prace Komitetów Monitorujących, których zadaniem jest nadzorowanie wydatkowania środków Unii Europejskiej w kontekście poszanowania praw podstawowych i zasad niedyskryminacji.

Krakowska Federacja Znaki Równości prowadzi centrum „DomEQ”, będące bezpieczną przestrzenią dla wszystkich jej potrzebujących. Posiada zespół prawny i psychologiczny. FZR to organizacja parasolowa dla innych organizacji i nieformalnych grup, głównie z Polski południowej.

Paweł Szulewski z FZR opowiadał o schronisku interwencyjnym prowadzonym dla osób uchodźczych z Ukrainy. Powstała też grupa teatralna. Organizacja prowadzi też „skrzynkę pomocową” w ramach pomocy prawnej. Wpłynęło ok. 250 spraw, głównie dotyczących pomocy przy przeprowadzeniu tranzycji. Działalność rzecznicza to pomoc organizacjom członkowskim, ale też zaangażowanie w projekt Universal Periodic Review – przegląd praworządności i przestrzegania praw człowieka przez Polskę w ramach agendy ONZ. Polska dostała w obszarze dot. praw człowieka osób LGBT+ prawie 30 rekomendacji.

Stowarzyszenie „My, Rodzice” kieruje pomoc i wsparcie głównie do rodziców osób LGBT+. W ostatnim czasie organizacja otrzymała grant od „Pozytywnie otwartych” na edukację prozdrowotną dotyczącą chorób przenoszonych drogą płciową. – Kierujemy tę akcję głównie do rodziców – mówiła Dorota Stobiecka. Zwróciła uwagę na sytuację dzieci LGBT+ z małych miejscowości w województwie przyjeżdżających do szkół w Łodzi i mieszkających w internatach i bursach. Tam mają do czynienia z ogromną homofobią, transfobią itd. Jest to problem dyskryminacji i wykluczenia, o którym mało mówimy, i który mało znamy. Być może zwrócimy się, po zebraniu odpowiedniej dokumentacji, do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję.

Jej Perfekcyjność opowiedziała o tym, jak fundacja Pro Diversity zaangażowana jest w pracę z pracodawcami zatrudniającymi osoby LGBT+. – Podkreślamy rolę sojuszników i sojuszniczek osób LGBT. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców na ten temat. W planach jest wydanie podręcznika i organizacja webinarów na ten temat – mówiła Jej Perfekcyjność.

Fundacja realizowała też „Biznes sojuszniczy” – projekt, w ramach którego odwiedzili 50 miast powiatowych i szukali w nich miejsc przyjaznych społeczności LGBT+. – W każdym z tych miast udawało nam się takie miejsca znaleźć. Jesteśmy też w trakcie tworzenia mapy Polski miejsc przyjaznych osobom LGBT+. Na tę chwilę mamy już ponad 1000 takich punktów.

Trwają prace nad całościowym systemem do obsługi studiów wyższych, USOS. Zabiegamy jako organizacja, by w tym systemie istniała odgórna możliwość używania przez studentów/studentki preferowanych imion. Jest szansa, że w nowym roku to się uda.

KPH realizuje projekt dotyczący udziału przedstawicieli NGO-sów w Komitetach Monitorujących fundusze unijne. Będziemy śledzić, czy środki unijne są prawidłowo wydatkowane. Szukamy nadal osób, które chciałby uczestniczyć w pracach pracować w Komitetach Monitorujących – mówiła Justyna Nakielska.

Justyna przypomniała też o pracy nad podręcznikiem postępowań sądowych i poszukiwaniu osób, które chciałyby pomóc przy jego redagowaniu.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w styczniu 2023 r.

 

Przypomnienie:

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu: https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy