Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 1 czerwca – podsumowanie

Anna Duniewicz
  • Ściganie z urzędu znieważenia ze względu na niepełnosprawność;
  • Przeciwdziałanie patostreamingowi, lżeniu osób z niepełnosprawnościami, nakłanianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną do czynów zabronionych, zachowań szkodliwych i nieakceptowanych społecznie;
  • Podniesienie odpisu dla organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5% podatku;
  • Powszechny i ciągły dostęp osób z niepełnosprawnościami do bezpłatnej, elastycznej usługi asystencji osobistej i do opieki wytchnieniowej dla osób je wspierających; odejście od systemu projektowego, konkursowego;
  • Odstąpienie w przepisach dotyczących podatkowej ulgi rehabilitacyjnej od wymogu odliczania kosztu zakupu leków dopiero od wydatków powyżej 100 zł w jednym miesiącu;
  • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności stosowanie cen refundowanych na leki jeszcze przed leczeniem celowanym, w czasie diagnozowania w kierunku danej choroby;
  • Niedopuszczanie przez państwo do sytuacji braku leków stosowanych przy chorobach przewlekłych;
  • Digitalizacja i usprawnienie obiegu dokumentów urzędowych; możliwość zdalnego załatwiania spraw urzędowych, np. składania dokumentów o orzeczenie o niepełnosprawności

 

– To główne postulaty, przedstawione i częściowo przyjęte na spotkaniu Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 1 czerwca, które poprowadził koordynator Zespołu, Roman Szacki.

 

Szóste spotkanie osób z niepełnosprawnościami i przedstawicieli organizacji je wspierających rozpoczęliśmy smutnym przykładem mowy nienawiści wobec osób z niepełnosprawnościami w internecie, szeroko komentowanym na portalu społecznościowym ruchu „Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją”. Niestety powszechne jest też prowokowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do zachowań szkodliwych dla nich i krzywdzących dla innych, deprecjonowanie i kpiny z osób chorujących psychicznie, itp. Ponieważ polskie prawo wciąż nie pozwala ścigać z urzędu znieważenia z uwagi na niepełnosprawność a oskarżenie prywatne to droga długa i kosztowna, będziemy wnioskować do RPO o wsparcie postulatu ścigania znieważenia ze względu na niepełnosprawność z urzędu i o monitoring patostreamingu w internecie.

 

Kolejną kwestią podniesioną na spotkaniu było zwiększenie odpisu dla organizacji pożytku publicznego z poziomu 1% do 1,5% podatku – z uwagi na uderzające w OPP mniejsze wpływy z 1% spowodowane zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez Polski Ład i z uwagi na wysoką inflację. Nie ma przy tym naszej zgody na nowelizację ustawy pozwalającą na decydowanie przez rząd, kto będzie beneficjentem wyrównania 1% podatku. Przedstawiająca temat Agnieszka Jóźwicka z portalu Na Rencie.pl podjęła się opracowania tego postulatu w formatce.

 

Apel Organizacji Pożytku Publicznego do premiera w sprawie 1%, pod którym zbierane są podpisy OPP, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (choć nie tylko) zamieszczony jest na portalu ngo.pl:

 

https://publicystyka.ngo.pl/zbieramy-podpisy-pod-listem-otwartym-najwiekszych-opp-do-premiera-mateusza-morawieckiego

 

Wróciliśmy także do postulatu dotyczącego asystencji osobistej. Zgodziliśmy się co do konieczności zagwarantowania osobom z niepełnosprawnościami możliwie jak najbardziej niezależnego życia poprzez powszechny i ciągły dostęp do bezpłatnej usługi asystencji osobistej oraz usług opieki wytchnieniowej dla osób je wspierających. Wszyscy zgodzili się też w kwestii konieczności odejścia od dominującego obecnie systemu projektowego, konkursowego, a także elastyczności form i miejsca świadczenia usług asystencji i opieki wytchnieniowej.

 

Podjęliśmy też postulat odstąpienia w przepisach dotyczących podatkowej ulgi rehabilitacyjnej od wymogu odliczania kosztu zakupu leków dopiero od wydatków powyżej 100 zł w jednym miesiącu. Pozwoli to także wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w związku z dwucyfrową inflacją.

Padła również propozycja, by osoba mająca orzeczenie o niepełnosprawności otrzymywała zniżkę na leki „z automatu” jeszcze przed leczeniem celowanym, w trakcie diagnozowania w kierunku danej choroby.

Zgodziliśmy się, że państwo nie może dopuścić do sytuacji, że jakichś leków brakuje a koncerny farmaceutyczne ustalają ceny leków ratujących życie na poziomie przekraczającym możliwości pacjentów z niepełnosprawnościami i w ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

Danuta Musiał z Fundacji Giganci poruszyła kwestię digitalizacji i usprawnienia obiegu dokumentów oraz możliwości zdalnego załatwianie spraw urzędowych, np. składania dokumentów o orzeczenie. Dużym problemem dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów jest często niemożność przesyłania do urzędów i ośrodków wsparcia skanów, konieczność stania w długich kolejkach, zbierania pieczątek od lekarzy specjalistów.

Pod koniec spotkania zachęciliśmy członków/kinie Zespołu do opracowywania zgłaszanych przez nich/nie postulatów w formatkach. Zdecydowaliśmy, że jeszcze w czerwcu zwrócimy się do RPO z prośbą o spotkanie z przedstawiciel(k)ami Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami we wrześniu (w formule hybrydowej).

Zaprosiliśmy też osoby działające w Inicjatywie „Nasz Rzecznik” na stacjonarne spotkanie Inicjatywy 14 czerwca w Łodzi. Wcześniej – 6 czerwca godz. 17:30-19:00 – odbędzie się drugie międzyzespołowe spotkanie w sprawie problemów i postulatów dotyczących zdrowia psychicznego, na które również zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i organizacje.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy na 4 lipca, w godz. 17:30-19:00.