Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych 12 stycznia

Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych, 12 stycznia – podsumowanie

Łukasz Małecki, Stowarzyszenie „Paryżanie”

Podczas pierwszego spotkania Zespołu Spraw Lokalnych dyskutowaliśmy o wielu przykładach łamania praw obywatelskich w środowisku lokalnym, gdzie na co dzień działają członkowie zespołu. Wiele z nich dotyczyło obostrzeń covidowych, które nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. wyłącznie do ograniczania zasięgu pandemii COVID-19. Zdiagnozowaliśmy następujące problemy w zakresie działania jednostek samorządu terytorialnego, którymi zajmiemy się na następnym spotkaniu:

  1. sesje offline i brak wstępu publiczności na takie sesje,
  2. urząd gminy zamknięty dla petentów ale i radnych, którzy chcieliby wykorzystać swoje uprawnienia kontrolne,
  3. słaba jakość transmisji Rady Gminy (najczęściej dotyczy sesji offline),
  4. standard informacji na BIP – brak uściślenia mechanizmów określających sposób udostępniania informacji, co powoduje, że informacja na niektórych BIP-ach jest niemożliwa do wyszukania, nawet jeśli tam jest,
  5. rady działalności pożytku publicznego – głosowanie zdalne, brak możliwości spotkania na żywo,
  6. brak konsultacji z mieszkańcami w ważnych kwestiach dotyczących gminy i jej społeczności,
  7. równość wobec prawa,
  8. ataki prawne typu SLAPP (stosowanie efektu mrożącego na obywatelach).

 

Wiemy, że problemów jest o wiele więcej, a te zaprezentowane to tylko ich niewielki wycinek. Mamy nadzieję, że z następnymi będziemy mogli się zmierzyć w kolejnych miesiącach naszej działalności. Zapraszamy do zespołu kolejne organizacje i lokalnych działaczy, tak aby omawiane problemy były jak najbardziej różnorodne, a nam pozwalały na nie spojrzeć z różnych perspektyw.

 

Czekamy na Wasze postulaty!