Spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 23 lutego 2024 r.

Anna Gryta
23 lutego spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Marcinem Wiąckiem, główną koordynatorką ds. współpracy z partnerami społecznymi Adelą Gąsiorowską oraz Anną Michalak z Zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego.
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów ma swoje postulaty, które RPO podnosił – m.in. problem niewywiązywania się przez radnych z obowiązku utrzymywania więzi z mieszkańcami i mieszkankami jednostek samorządu terytorialnego oraz braku możliwości egzekwowania tego obowiązku. Działania w tym kierunku będą kontynuowane.
fot. Grzegorz Krzyżewski/BRPO
Jacek Werder, przedstawiciel Zespołu Spraw Lokalnych w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”, poruszał sprawę ułomnych rozwiązań prawnych, związanych z petycjami i referendami lokalnymi.  Rozmawialiśmy także o różnego rodzaju wykluczeniach, na które Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę w swoich wystąpieniach do poszczególnych ministerstw. Zespół Spraw Lokalnych będzie działać również w tym kierunku. Bardzo dobrze oceniamy nasze spotkanie.