Spotkanie Zespołu Zdrowie 22 czerwca

Anna Duniewicz

W pierwszej części spotkania Zespołu Zdrowie podsumowaliśmy spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 14 czerwca w Łodzi i jego główne ustalenia. Przypomnieliśmy, że obecna na spotkaniu Anna Grudzińska (OFOP, Komitety Monitorujące: anna.grudzinska@ofop.eu) zachęca organizacje społeczne do włączenia się w działania obywatelskiego monitorowania funduszy Unii Europejskiej. Monitorowanie nie wymaga zaawansowanej wiedzy o funduszach, ale wiedzy i kompetencji w poszczególnych obszarach, w których realizowane będą projekty, np. zdrowie, pomoc społeczna, niepełnosprawność, dostępność, edukacja włączająca etc.

Zaprosiliśmy też członków/kinie Zespołu na formatkowy warsztat Katarzyny Batko-Tołuć, który miał odbyć się w Łodzi, ale ostatecznie będzie przeprowadzony zdalnie 12 lipca. Podsumowaliśmy również świetny warsztat Anny Szalast z 21 czerwca w ramach projektu Koalicja Infolinii Biura RPO, dotyczący prostego języka ETR, który przyda się wszystkim. Uzgodniliśmy także, że powiadomimy Zespół Zdrowie o spotkaniu tematycznym dotyczącym orzecznictwa, planowanym po wakacjach przez Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Następnie przedstawiliśmy postulat dr. Tomasza Karaudy dotyczący rehabilitacji pacjentów po ciężkim przebiegu zakażenia Covid-19 i wspólnie uzupełnialiśmy jego fragmenty. Rozmawialiśmy o prerogatywach RPO, dostępnych także na naszej stronie internetowej.

 

W dalszej części spotkania Zofia Wojciechowska (Instytut Zdrowia i Hortiterapii, Mrągowo), zgłosiła problem nękania osób z niepełnosprawnościami i stosowania wobec nich przemocy. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością z małych miejscowości, gdzie nie można liczyć na wsparcie silnych organizacji. Na komisjach orzeczniczych osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu traktowane są czasem jako symulanci. OzN, które ubiegają się o przedłużenie orzeczenia, w przeciwieństwie do np. osób z chorobą alkoholową, nie mają taryfy ulgowej, muszą nieustannie udowadniać swoją niepełnosprawność. Osoby z niepełnosprawnością, które zgłaszają np. problem nękania organom ścigania, spotykają się z niezrozumieniem i barierami. Nie są uznawane za wiarygodne. „Im bardziej staję się niepełnosprawna, tym trudniej jest mi uzyskać pomoc. Osoby spożywające alkohol spotykają się ze zrozumieniem, a OzN są poddawane dodatkowej presji” – mówiła Zofia Wojciechowska. W wyjątkowo trudnym położeniu są w starsze samotne kobiety z niepełnosprawnościami.

 

Danuta Musiał zwróciła uwagę na dyskryminację pracujących opiekunów, szczególnie samodzielnych rodziców. „OPS zajmuje się rodzinami problemowymi, ale opiekunowie pracujący są pozostawieni samym sobie, traktowani jak wrogowie publiczni w instytucjach”. Są wykluczeni z programu usług społecznych.

 

Kolejne spotkanie Zespołu Zdrowie odbędzie się we wrześniu, chyba że z nagłych przyczyn zajdzie potrzeba wcześniejszego spotkania.