Spotkanie Zespołu Zdrowie 24 marca

Spotkanie Zespołu Zdrowie, 24 marca – podsumowanie

Anna Duniewicz

Trzecie spotkanie Zespołu zdominowała dyskusja nad konsekwencjami zmian wyceny usług rehabilitacyjnych dla pacjentów korzystających z rehabilitacji domowej i pensjonariuszy DPS-ów. Pan Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przedstawił skutki zmian wyceny refundowanych przez NFZ usług i świadczeń (od lutego obniżonych o 30%), wprowadzonych mimo protestów środowiska: odpływ fizjoterapeutów, wygaszanie usług świadczonych w domach, domach opieki społecznej i podmiotach leczniczych, którym brakuje środków na rehabilitację, wydłużone kolejki, groźba zapaści refundowanych usług rehabilitacyjnych. Skutki tych zmian uderzą w osoby najbardziej wymagające wsparcia.

Absurdem jest stawka 100 zł za dobę rehabilitacji stacjonarnej pacjenta po udarze sprzed kilku lat, gdy ośrodek musi zapewnić mu specjalistów, leki, środki pomocy ortopedycznej, opiekunkę, salową, wyżywienie, pokój, łóżko. Według nowych przepisów fizjoterapia jednego dziecka z niepełnosprawnością jest wyceniona na 96 zł, ale dwojga dzieci niepełnosprawnością w jednej rodzinie (ten sam adres zamieszkania) – już tylko na 56/60 zł za osobę. Nie wzięto pod uwagę inflacji, wzrostu cen paliw itp.

Problem pogłębiają nierówne warunki kontraktowania przez NFZ w różnych miejscach Polski. Dostępność rehabilitacji/fizjoterapii dla pacjenta jest nierównomierna. Ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych jest łamaniem Konstytucji, praw obywatelskich i praw pacjenta.

Osoby i organizacje działające w Zespole Zdrowie, szczególnie z obszaru praw pacjenta i  niepełnosprawności, zwrócą się do osób, które korzystają z refundowanej przez NFZ rehabilitacji, a także do organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, domów pomocy społecznej i podmiotów świadczących takie usługi z zapytaniem, jak wprowadzone zmiany wpływają na dostępność usług rehabilitacyjnych i jak są odbierane przez samych pacjentów.

Podczas spotkania została także przedstawiona praktyczna formatka, która umożliwi członkom/kiniom Zespołu zgłaszającym poszczególne postulaty szczegółowe ich opracowanie. Uzupełnialiśmy też list do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o podjęcie współpracy z Zespołem Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w obszarze ochrony zdrowia i praw pacjenta.

W kwestii wsparcia uchodźców z Ukrainy w obszarze ochrony zdrowia, mówiliśmy o braku punktów medycznych (czasem są to zwykłe szatnie, często pomieszczenia niewietrzone, bez izolatek, niespełniające standardów dostępności ani bezpieczeństwa), braku lekarzy w punktach medycznych i braku środków na zakup leków, szczególnie dla pacjentów wymagających leczenia długoterminowego. Przy każdym punkcie medycznym powinien stać kontener socjalny, gdzie można zapewnić odpowiednie warunki do opieki medycznej, konsultacji lekarskiej itp.

Problemem jest bałagan kompetencyjny. Działania pomocowe są oparte o wolontariat, nie są to działania systemowe, instytucjonalne. Wsparcie dla uchodźców, zwłaszcza na tym etapie kryzysu humanitarnego, powinno być instytucjonalne. Siły społeczne są już wyczerpane; organizacje i osoby prywatne finansują pomoc z własnych środków i zbiórek. Także organizacje z Zespołu Zdrowie na własną rękę organizują transporty, pomoc uchodźcom z niepełnosprawnościami, osobom leżącym, diabetykom. Efektywne wsparcie wymaga koordynacji pomocy, środków finansowych i kontroli nad ich wydatkowaniem.

W kolejnych falach uchodźczych będą przybywały do nas osoby z niepełnosprawnościami, ranni, osoby po traumie wojennej i mniej zaradne, z większymi trudnościami z adaptacją. Trzeba mieć wypracowane systemowe rozwiązania.

Członkinie i członkowie Zespół Zdrowie, aktywnie uczestniczący z projekcie Koalicja Infolinii, zostali zaproszeni na kolejne spotkanie w sprawie projektu, zaplanowane na 29 marca w godz. 17:00-18:30.

 

Następne spotkanie Zespołu Zdrowie odbędzie się 25 kwietnia (poniedziałek) w godz. 17:30-19:00.