Spotkanie Zespołu Zdrowie 25 maja

Anna Duniewicz

Spotkanie Zespołu Zdrowie 25 maja rozpoczęło się od podsumowania spotkania członkiń i członków Zespołu oraz koordynatorki Koalicji Infolinii, Joanny Troszczyńskiej-Reyman, z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta 28 kwietnia. Następnie Anna Maria Szymkowiak streściła przebieg obrad Samorządowego Okrągłego Stołu dla Ukrainy, na których zostały przedstawione postulaty Zespołów Praw Uchodźców i Zespołu Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, dotyczące wsparcia osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Rozmawialiśmy też o pierwszym warsztacie w ramach Koalicji Infolinii, poprowadzonym przez Grupę TROP 26 kwietnia i o spotkaniu w sprawie problemów i postulatów z zakresu zdrowia psychicznego z 11 maja, z udziałem przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

W dalszej części spotkania wróciliśmy do problemu skutków zmian wyceny usług rehabilitacyjnych, przedstawionego przez Urszulę Jaworską na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 22 kwietnia i na spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Poruszyliśmy też palącą kwestię zlikwidowania z dn. 4 kwietnia rehabilitacji dla pacjentów po ciężkim przebiegu zakażenia Covid-19, zgłaszaną przez dr. Tomasza Karaudę. W obu sprawach mamy jako Zespół Zdrowie wypracowane stanowisko, które omówiliśmy na spotkaniu. Problem likwidacji rehabilitacji „pocovidowej” to jedna z pilnych spraw, które do następnego spotkania Zespołu opracujemy w formatce.

 

Nowym problemem zasygnalizowanym na spotkaniu było żądanie w niektórych szpitalach, by opiekunowie pacjentów wymagających opieki pielęgnacyjnej płacili za wyżywienie, mimo że szpitale otrzymują na to środki. Takie przypadki powinny być zgłaszane Rzecznikowi Praw Pacjenta.

 

Kolejne spotkanie Zespołu Zdrowie odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz. 17:30. Wcześniej, 14 czerwca, członkowie i członkinie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” spotkają się stacjonarnie w Łodzi. W spotkaniu tym będą uczestniczyć przedstawiciele Biura RPO.