Spotkanie Zespołu Zdrowie, 9 stycznia

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz
  • Starszy mężczyzna z nowotworem ze wsi pod Poznaniem miał skierowanie na badanie w szpitalu w Poznaniu na 8:00 rano. Problem w tym, że szpital realizuje transport dopiero od godziny 9:00.
  • Kobieta urodziła dziecko w 23 tygodniu ciąży. Dziecko spędziło trzy miesiące w szpitalu na oddziale neonatologii. W tym czasie kobieta przeszła taki sam połóg, jaki przechodzi matka zdrowego, donoszonego noworodka. Położna środowiskowo-rodzinna, do której kobieta była zapisana, odmówiła jej jednak wizyty domowej, bo dziecko przebywało w szpitalu.
  • W trakcie wizyty u lekarza matka ukraińskiego dziecka dowiaduje się, że straciło ono status UKR i nie może być bezpłatnie leczone. Jak w wielu podobnych przypadkach, utrata statusu UKR była bezpodstawna.

 

Rośnie lista zgłaszanych nam absurdów. Spotkanie Zespołu Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 9 stycznia niestety ją wydłużyło. Omawiane przez nas problemy trafią na agendę zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z przedstawiciel(k)ami Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Najważniejsze ostatnie i zapowiadane wydarzenia Inicjatywy “Nasz Rzecznik”:

  • 9 i 10 grudnia pod hasłem “Godność, Równość, Solidarność” w Warszawie odbyło się spotkanie osób i organizacji skupionych w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”, wpisujące się jednocześnie w Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS “Prawa człowieka w filmie”. Było to wydarzenie przygotowane przez OFOP wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Siecią Obywatelską Watchdog Polska i Funduszem Obywatelskim Henryka Wujca. W trakcie spotkania odbyliśmy dyskusję podsumowującą dotychczasową działalność Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i omówiliśmy dalsze plany.

Podczas wydarzenia została przyznana pierwsza Obywatelska Nagroda im. H. Wujca, której laureatką została dr Hanna Machińska, była już zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” podpisywaliśmy list do RPO w sprawie dymisji dr Machińskiej, a 11 stycznia odbędzie się spotkanie sygnatariuszy tego listu.

  • 24 stycznia odbędzie się spotkanie koordynatorów/ek zespołów tematycznych Inicjatywy “Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

 

  • Zespół redakcyjny kończący pracę nad Manifestem zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgłosił swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

https://ofop.eu/inicjatywa-nasz-rzecznik-konczy-prace-nad-manifestem-zdrowia-psychicznego-i-zglasza-uwagi-do-nowelizowanej-ustawy-o-ochronie-zdrowia-psychicznego/?fbclid=IwAR3Svl9WVr0tPalvrxiiHG6C1DAzaHE7G5UQOg5EorGL-4DAMrM1wtigVPI

 

Spotkamy się z przedstawiciel(k)ami Rzecznika Praw Pacjenta

25 października ub. roku wysłaliśmy list do Rzecznika Praw Pacjenta. Dziękując za dotychczasową współpracę prosiliśmy m.in. o rozpatrzenie kolejnych postulatów i o to, by w Zespole ds. Dostępności Ochrony Zdrowia dla Osób Niepełnosprawnych były osoby z naszego Zespołu. Mamy potwierdzenie, że jeszcze w styczniu odbędzie się spotkanie w Biurze RPP, aby omówić priorytety, które zawarliśmy w liście i przedstawić nowe postulaty.

 

Nowe ważne sprawy

  • Anna Furmaniuk z działającej od sześciu lat Fundacji “Matecznik” opowiedziała o działaniach strażniczych i monitorujących szpitale i opiekę okołoporodową w Wielkopolsce, jakie prowadzi “Matecznik”. – Chcemy wpływać na kształt zapisów dotyczących dobrej opieki w połogu. Także sieciować organizacje zajmujące się wsparciem matek, kobiet po poronieniu i które straciły dziecko ze środowiskiem położnych – mówiła.

Obecne przepisy wiążą wizytę położnej środowiskowej z obecnością noworodka w domu matki. Jednak bywa, że dziecka w domu nie ma (może być w szpitalu). Niektóre położne odwiedzają te kobiety z dobrego serca, ale przepisy systemowo wykluczają je z wizyt położnych, a NFZ nie płaci za wizytę położnej. Potrzebne jest też instytucjonalne wsparcie matek i rodziców po stracie wcześniaka/chorego dziecka. Konieczna jest zmiana obowiązujących przepisów i zainteresowanie problemem obu rzeczników: praw pacjenta i praw obywatelskich.

  • Olena Dekhtiar (CPK Warszawa) opowiedziała o uchodźczyniach, które mają problem z dotarciem z dzieckiem do lekarza specjalisty. Czas oczekiwania jest bardzo długi. Inny problem to konieczność potwierdzenia niepełnosprawności dzieci. Długie procedury uzyskania lub potwierdzenia orzeczenia o niepełnosprawności skutkują brakiem wypłaty świadczeń. Trzeci problem, to utrata statusu UKR u dorosłych i dzieci. Bywa, że osoby z Ukrainy tracą status bez powodu, a w przypadku dzieci do lat 13 rodzice nie mogą samodzielnie sprawdzić ich statusu z wyprzedzeniem, ponieważ młodsze dzieci nie mają profilu zaufanego. Bałagan w przepisach powoduje, że matka może nie wiedzieć, że dziecko straciło status UKR. O utracie statusu przez dziecko dowiaduje się np. na wizycie u lekarza. Brak statusu skutkuje tym, że wizyta staje się odpłatna lub przesuwana w czasie. Matka musi pojechać z dzieckiem do urzędu, by odnowić status, a potem ponownie umówić się na wizytę u lekarza. Z powodu braku statusu UKR matka nie otrzymuje też świadczenia 500+.

 

Ważne!

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Istnieje możliwość zgłaszania takich wniosków/skarg i postulatów w języku ukraińskim:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-yak-otrimati-dopomogu-ukraina

Wszelkie pytania, skargi wnioski, również w języku ukraińskim, kierowane do NFZ trafiają do Rzecznika Praw Pacjenta. Poniżej link do strony kontaktowej:

https://www.gov.pl/web/rpp/telefoniczna-informacja-pacjenta

Wsparcie dla osób uchodźczych polecane przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”:

https://docs.google.com/document/d/1laBb7nqBkR0lVVFaaVA9h2vtNBqnTL5mpoa9YZ8bbLU/edit

 

W dalszej części spotkania Danuta Musiał z Fundacji dla Gigantów zwróciła po raz kolejny uwagę, że problemy z oczekiwaniem na wizyty u lekarzy specjalistów dotyczą też polskich pacjentów. Ponownie poruszyła też problem pacjentów niewspółpracujących: w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną. Brak jest procedur przy świadczeniu usług dla takich pacjentów. Chodzi m.in. o zabezpieczenie anestezjologa, usługi mobilne w domu pacjenta (EEG, USG, itd.), możliwość rejestracji online, a nie telefonicznie lub osobiście.

O tych problemach i niedziałającej w praktyce ustawie „Za życiem” Danuta Musiał opowiedziała w ostatnim czasie Dziennikowi “Gazeta Prawna”:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8630144,kolejki-ochrona-zdrowia-dzieci-z-niepelnosprawnoscia.html?fbclid=IwAR3F-b0qbDRggYHHNCQ1sij9Asrh_KYcLptx-PV37ERdFdXqj4HURLKfnx8

Ponieważ pisma do rzeczników dotychczas nie przynoszą w tym aspekcie konkretnych efektów, Urszula Jaworska zaproponowała Danucie Musiał skierowanie sprawy do inicjatywy poselskiej i Senackiej Komisji Zdrowia.

 

W ostatniej części spotkania wróciliśmy do listu przekazanego w październiku ubiegłego roku do Rzecznika Praw Pacjenta, by uaktualnić i uzupełnić listę naszych postulatów.

Anna Szymkowiak powróciła do tematu transportu między szpitalami i transportu między szpitalem, a domem pacjenta, jako tematu wciąż nierozwiązanego. – Są podmioty, które mogą i potrafią organizować taki transport, ale problemem pozostaje jego opłacenie. Sprawa będzie na pewno omawiana na spotkaniu z RPP.

Urszula Jaworska przypomniała, że kwestia transportu medycznego była obszernie dyskutowana podczas spotkania Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO 8 grudnia:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-komisja-ekspert%C3%B3w-zdrowie-poz-opieka-koordynowana-system-ratownictwa

Na koniec padła propozycja, by Rzecznik Praw Obywatelskich ustalił własne standardy trybu udzielania odpowiedzi na kierowane do niego wnioski, nawet jeśli ustawowo nie jest to unormowane. Chodzi w głównej mierze o terminy odnoszenia się do kierowanych do Rzecznika postulatów/wniosków.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 7 lutego o godz. 17.30.

 

Ważne: Anna Szymkowiak i Poznańska Fundacja Akceptacja zapraszają do kontaktu uchodźczynie i uchodźców wojennych z Poznania do 25 r.ż. które mają choroby przewlekłe, niepełnosprawności i potrzebują leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy w procesach leczniczych (NIE REHABILITACJA czy FIZJOTERAPIA), konsultacji lekarskich i pielęgniarskich na terenie powiatu poznańskiego.

E-mail: kontakt@akceptacja.org.pl, tel. 577223343.